Op donderdag 10 december jl. organiseerde Canon het online evenement Kijk op Onderwijs | De campus van de toekomst. Paraginner Jeroen Bakker was hierbij aanwezig als spreker. 

In de sessie waarbij Jeroen aanwezig was, werd gesproken over een hybride toetsproces met behulp van Print en Scan. Wist je dat het met RemindoToets óók mogelijk is om toetsen op papier af te nemen?

Het maken van vragen en toetsen en het inplannen van een toetsmoment gebeurt altijd digitaal binnen RemindoToets. Vervolgens kan er gekozen worden of de toets geheel of gedeeltelijk online afgenomen moet worden of op papier. Met Print & Scan in RemindoToets maak je met één druk op de knop een papieren toets, waarna de vragenbladen, antwoordenbladen en correctiemodel uitgeprint kunnen worden. Na het maken van de toets kunnen de antwoordbladen met iedere scanner worden ingescand, waarna het nakijkproces weer digitaal plaatsvindt.

In de sessie Volledig digitaal toetsen, of toch een hybride toetsproces? lieten Peter Sampers (Canon) en Jeroen Bakker (Paragin) zien hoe een Print en Scan proces er uit kan zien, met gebruik van RemindoToets en ondersteuning van Canon bij o.a. het printen en scannen.
Je kunt deze sessie hier terug kijken.

Tijdens het Canon congres, was er tevens een sessie met Dr. Herman Kok, Ondernemer en wetenschapper: Facilitair in onderwijs anno 2032. Deze sessie kun je hier terugkijken.
Voor de sessie Maak de stap naar de public cloud voor printen en scannen door Peter Sampers (Canon), klik je hier.

Wil je gewoon de opname van het hele congres bekijken? Dat kan ook!


Onze producten ondersteunen een leven lang. Van leren en examineren, online oplossingen voor het vastleggen en presenteren van prestaties, loopbaanbegeleiding, permanente educatie tot erkennen en certificeren.

De collega’s van het team Sales & Implementatie vertellen graag over de mogelijkheden die onze platforms bieden. Ze zoeken samen met nieuwe gebruikers naar de best passende oplossing en adviseren en ondersteunen bij de inrichting en het in gebruik nemen hiervan.
Dit kunnen grote projecten zijn die vragen om uitgebreid projectmanagement, tot aan projecten waar vrijwel meteen wordt gestart met gebruik van de software en alleen een introductie of training nodig is.

Wie gebruik maken van onze platforms varieert enorm: van onderwijs (hogescholen en universiteiten, voortgezet-, middelbaar- en praktijkonderwijs), tot uitgeverijen, exameninstellingen, overheid en allerlei bedrijven.

In deze Paragin Update vertelt Frank over het werken bij Paragin en team Sales & Implementatie en onlangs stelde Henri zich voor.

Heb je ervaring met digitaal leren, of juist met toetsen en examineren?
Heb je een onderwijskundige achtergrond, of kennis van onderwijssoftware vanuit een ICT-achtergrond?
Zit je deze Paragin Update te lezen en denk je bij jezelf “Dat lijkt me nu een leuke baan”?

Stuur dan eens een berichtje naar nijenhuis@paragin.nl!


Hoi, ik ben Frank Mout, sinds juni 2020 werkzaam bij Paragin als implementatie consultant. Als implementatie consultant is het mijn verantwoordelijkheid om (nieuwe) klanten te trainen, begeleiden en ondersteunen bij het implementeren van de software van Paragin. Wat ik leuk vind aan het werken bij Paragin is de afwisseling. Geen dag is hetzelfde en dat zorgt ervoor dat je soms snel moeten kunnen schakelen, ik mag gevraagd (en ongevraagd) meedenken met klanten naar een goede oplossing.

Voordat ik bij Paragin aan de slag ging, heb ik 10 jaar, in verschillende rollen (Projectleider, Delivery Consultant & Customer Success Manager), in de e-commerce (webshops) gewerkt. De grote gemene deler (behalve software) met mijn werk bij Paragin, is dat ik altijd vanuit de filosofie werk dat de software waarde moet leveren en er dus voor moet zorgen dat het leven van klanten makkelijker maakt en dat het ‘iets’ (geld, tijd, etc.) oplevert.

Gelukkig hebben mijn schoonouders (vrij naar Herman Finkers) besloten om kinderen te nemen. Zodoende ben ik dus getrouwd en heb ik 3 kinderen. Mijn spaarzame vrije tijd besteed ik graag aan sporten (doen en kijken), uit eten & drinken en muziek (alleen luisteren).


Met de release van 27 september is er een nieuwe vraagsoort toegevoegd aan RemindoToets: de werkbladvraag. Met dit vraagtype zijn er nieuwe mogelijkheden beschikbaar in RemindoToets, zoals het aanmaken van een werkblad en het instellen van antwoordlijsten. Dit kan heel handig zijn voor het aanmaken van vragen waarin een kandidaat een balans moet opmaken, maar denk bijvoorbeeld ook aan het vervoegen van woorden.

In dit artikel vind je een kort overzicht van wat de werkbladvraag precies kan toetsen, hoe je lijsten maakt en op welke manier je een antwoordmodel opzet. Een gedetailleerde handleiding kun je hier vinden, in de nieuwe Kennisbank.

De werkbladvraag

Als auteur kun je een werkbladvraag helemaal instellen zoals je zelf wilt. Je kunt cellen vullen met tekst, ze samenvoegen met andere cellen en de randen arceren. Er is een speciale instelling voor een cel die aangeeft dat een kandidaat zelf een antwoord moet invullen. Als ontwerper van een vraag heb je de mogelijkheid om aan te geven waar de kandidaat dit moet doen.

Op de afbeelding hierboven is dit te zien. De knop “Sta kandidaat-invoer toe” markeert een cel met een lichtgele kleur, wat duidelijk maakt dat hier een antwoord ingevuld kan worden.

Het invullen van een antwoord hangt af van de instellingen van een cel. Dit kan tekst zijn, maar ook een getal of bedrag.

Stel, je wilt dat de kandidaat een bedrag invult, selecteer dan het euro teken () om de ingevoerde gegevens als bedrag te behandelen. Als in die cel een getal wordt ingevoerd, zal er automatisch een euroteken voor komen te staan. Het zorgt er ook voor dat wanneer een kandidaat hier tekst invult, deze automatisch wordt weggehaald. Als ontwerper kun je zo de controle houden over hoe jouw vraag beantwoord moet worden.

Je kunt ook kiezen voor een opzoeklijst als antwoordmogelijkheid.

Lijsten

Met een opzoeklijst geef je een kandidaat de mogelijkheid om uit een aantal opties te kiezen. Er zijn twee belangrijke functies voor het inschakelen van een opzoeklijst, die je kunt zien in de onderstaande afbeelding:

 

 

 1. Hiermee behandel je de cel als opzoeklijst, welke door de ontwerper wordt ingesteld. Dit betekent dat een kandidaat de betreffende lijst te zien krijgt wanneer op de cel wordt geklikt. Hier stel je ook in welke gegevens uit de lijst worden gepresenteerd na een selectie door de kandidaat.
 2. Met deze functie maak je een lijst aan. In een lijst kun je antwoorden invoeren waar een kandidaat uit kan kiezen. Je kunt hier ook antwoorden maken die verschillende kolommen achter elkaar invullen. Je kunt de lijst een naam geven, je kunt de kolom waarin de antwoorden staan een naam geven en deze in- of uitschakelen voor een opzoeklijst.

Hier rechts zie je een voorbeeld van een lijst. De lijst in het voorbeeld kan worden gebruikt voor het opmaken van een balans, waarbij de kandidaat de juiste antwoorden op de bijbehorende plek op het werkblad moet invullen.

Alleen kolom 1 zal worden getoond in de opzoeklijst, waarbij je als ontwerpen kan beslissen of kolom 2 op het werkblad zal verschijnen.

 

Antwoordmodel

Het antwoordmodel is voor de werkbladvraag uitgebreider dan voor andere vraagtypen. Je kunt rekening houden met combinaties van antwoorden en je kunt de kandidaat meer vrijheid geven door antwoorden binnen een bepaald bereik goed te keuren.

In het antwoordmodel hiernaast is het vervoegen van het werkwoord ‘lopen’ als voorbeeld genomen.

Het antwoordmodel zal in de cellen A2 t/m B7 zoeken naar de combinatie van kolom A en kolom B. “Ik loop” wordt in dit geval goedgekeurd. “Ik lopen” wordt als fout gemarkeerd, omdat deze combinatie niet in het antwoordmodel staat.


Wil je graag weten hoe al deze schermen er precies uit zien in RemindoToets? Probeer vooral eens een werkbladvraag te maken in je eigen RemindoToets-omgeving.

Ben je op zoek naar een uitgebreidere handleiding voor de werkbladvraag met een aantal voorbeelden? Kijk dan eens in de nieuwe Kennisbank!


Hoi, ik ben Marieke Nijenhuis- van ’t Zet, ruim 7 jaar werkzaam bij Paragin als Officemanager.
Een hele brede functie, waarbij ik betrokken ben bij alle interne zaken bij Paragin, zoals het aantrekken en inwerken van nieuwe medewerkers, het maken van overeenkomsten en het verzorgen van alle facturatie.
Ik denk na over optimalisatie van interne processen, bijvoorbeeld op basis van een ISO norm, ik zorg ervoor dat allerlei benodigdheden voorradig zijn, ik organiseer bijeenkomsten en uitjes en ik werk mee aan onze nieuwsbrief.

Paragin blijft groeien en ontwikkelen. Zowel onze software, de interne organisatie als mijn eigen functie. Dit houdt het uitdagend om voor Paragin te werken.
Respect voor elkaar, een ondernemende ‘doenersmentaliteit’ en de vrijheid om zelfstandig en proactief te kunnen werken vind ik verder prettig binnen Paragin.

Na werktijd wandel of speel ik graag met onze hond Tys, ben ik zodra de zon een beetje schijnt in de tuin te vinden en ga ik graag ergens een hapje eten.


Hoi, ik ben Henri Jager. Ik werk sinds oktober 2017 bij Paragin als adviseur binnen het team Sales en Implementatie, en de laatste twee jaar ook als teamlead van dit team.

Samen met mijn collega’s mag ik onze (potentiële) klanten meer vertellen over de mogelijkheden die onze platforms te bieden hebben. We denken mee met de klanten over de manier waarop ze maximaal rendement uit de software kunnen halen en de wijze waarop de software zo goed mogelijk aansluit bij de specifieke situatie en processen van de klant.

Het leuke aan het werken bij Paragin is dat het een organisatie is waar de lijntjes kort zijn en waar snel besluiten worden genomen. De combinatie van deskundigheid, betrokkenheid en ambitie maakt dat je er nooit alleen voor staat. Collega’s zijn altijd bereid om met je mee te denken en om je te helpen als dat nodig is.

Vanuit mijn rol als adviseur vind ik het leuk om met verschillende doelgroepen aan tafel te zitten. De diversiteit van mensen waarmee we spreken is groot, van directeur, docent of HR-functionaris tot teamleider of bestuursvoorzitter.

Ook de variëteit aan klanten is groot. Praktijkscholen, ROC’s en hogescholen en universiteiten maken bijvoorbeeld gebruik van RemindoToets en gemeenten, sociale partners, HR-afdelingen van bedrijven en uitzend-/ en detacheringsbureaus maken gebruik van MijnPortfolio.

In mijn vrije tijd maak ik graag wandelingen en (race)fietstochten met mijn gezin, alleen of met vrienden. Daarnaast vind ik het leuk om in huis te klussen, te tuinieren of een boek te lezen.


Er zijn allerlei aspecten van invloed op de toetsresultaten van studenten: het geluid in de zaal, de temperatuur, de vraagstelling, het tijdstip waarop de toets wordt afgenomen.
Maar wist je dat ook de gekozen computer of het toetsenbord de student positief of negatief kan beïnvloeden?

Bij het afnemen van een toets, wil je iets meten. Dat ‘iets’ wordt meestal een construct genoemd. Een construct kan bijvoorbeeld zijn: iemands kennis over de middeleeuwse geschiedenis of iemands vaardigheid in het rekenen met breuken.

Om dat te meten, stellen we toetsen samen. Deze toetsen bestaan uit meetapparatuur: de vragen. In de praktijk meten deze vragen vaak ook iets anders dan enkel het bedoelde construct.
Wanneer de vragen erg lang zijn, meet het bijvoorbeeld ook iemands taalvaardigheid. Dit noemen we construct irrelevante variantie. De gemeten variantie is namelijk niet relevant voor het construct. Het heeft niets te maken met de middeleeuwse geschiedenis of vaardigheid in het rekenen met breuken.

Construct irrelevante variantie kan ook optreden door andere keuzes die je hebt gemaakt. Het kan optreden door bijvoorbeeld te kiezen voor een toetsafname op de computer. Zo is niet iedereen even computervaardig. Het gevolg is dat je dan niet zomaar de papieren toetsresultaten kan vergelijken met de digitale toetsresultaten. Het is belangrijk om je te beseffen hoe verschillen veroorzaakt kunnen worden.

Verschillende factoren hebben invloed op de digitale toetsafname:

 1. Het gekozen apparaat

  Er kan construct irrelevante variantie optreden wanneer studenten verschillende apparaten gebruiken voor de toetsafname. Het gaat dan om de kenmerken van het apparaat, zoals het formaat, de vorm en de lay-out en hoe de student hiermee omgaat. De kenmerken van het apparaat bepalen hoe de informatie wordt bekeken en hoe de student antwoord moet geven op de vragen. Een toets maken op een laptop of op een telefoon is bijvoorbeeld heel verschillend en er kan nader bekeken worden of je die resultaten dan wel op dezelfde manier kunt gebruiken.

 2. Schermgrootte

  Ook schermgrootte is een belangrijker factor om zorgvuldig te bekijken. Op een kleiner scherm zal er wellicht vaker gescrold moeten worden om informatie op te nemen, dan op een groter scherm. Onderzoek laat zien dat studenten toetsen vanaf een groter scherm als prettiger ervaren.

 3. Ergonomie en positie

  Wanneer studenten een toets thuis maken, wordt er wel eens geconstateerd dat ze dit met de laptop liggend op de bank aan het doen zijn. Dit heeft doorgaans een effect op het toetsresultaat. Wanneer je wordt gedwongen een actief zittende houding aan te nemen, ben je meer geconcentreerd aan het werk.

 4. Touchscreen

  Werken met een touchscreen, zoals een tablet, is heel fijn voor veel toepassingen. Zo kun je de tablet draaien voor een beter beeld en je kunt de afbeelding vergroten die je beter wilt bekijken. Voor toetsen is het niet altijd handig. De precisie van je vinger ten opzichte van een computermuis is niet hetzelfde. Daarnaast is het aanraken van de touchscreen al direct verbonden aan het antwoorden van de vraag, terwijl een computermuis eerst nog naar het specifieke gebied bewogen moet worden om vervolgens te klikken.
  Er is een voorbeeld bekend van een toets waarin studenten de komma via een touchscreen op de juiste plek in een zin moest plaatsen. De touchscreen is minder precies, waardoor de komma vaak niet op de goede plek terecht kwam en de studenten raakten hierdoor zo gefrustreerd dat ze de hele vraag maar hebben overgeslagen.
  Dit is overigens per doelgroep verschillend. Jongere mensen waarderen een touchscreen doorgaans beter en kunnen er ook beter mee overweg.

 5. Toetsenbord

  Er zijn verschillende toetsenborden beschikbaar. De grootste verschillen worden gemeten wanneer er gebruik wordt gemaakt van een touchscreen of onscreen toetsenbord. Dit frustreert studenten en vertraagt hen bij het typen. Het typen zou zo natuurlijk mogelijk moeten verlopen. Gebruik vooral toetsenborden waar de studenten regelmatig mee werken. En let erop dat het toetsenbord niet teveel herrie maakt, wanneer je in grote zalen tegelijk toetst.

Bron: Way, W. D., Davis, L. L., Keng, L., & Strain-Seymour, E. (2016). From Standardization to Personalization. In F. Drasgow, Technology and tesing (pp. 260-285). New York: Routledge.


Concreet en Paragin tekenden onlangs de overeenkomst voor uitbreiding van de samenwerking, met een nieuwe leeromgeving!

Concreet Onderwijsproducten onderhoudt, vernieuwt en ontwikkelt leermiddelen en examenproducten voor de vmbo-en mbo-instellingen die opleiden voor een beroep in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij.

De bestaande digitale leeromgeving Bouwinfranet was aan flinke vernieuwing toe, waarop Concreet middels een aanbestedingsprocedure op zoek ging naar een partner voor het vernieuwen van de digitale leeromgeving.
Paragin werd met een aantal andere aanbieders uitgenodigd om haar leeromgeving te presenteren en om mee te denken over de visie op onderwijs en ontwikkelen.

Er bestond reeds een nauwe samenwerking tussen Concreet en Paragin, doordat Concreet al een aantal jaren volop gebruik maakt van het Examenplatform bouw en infra voor kennis- en praktijkexamens en van de Digitale Trajectmap, beide vormgegeven binnen MijnPortfolio.nl.

Na een uitgebreide selectieprocedure werd onlangs de overeenkomst getekend door directeur Erik Meijering (Concreet) en Jeroen Bakker (Paragin). Momenteel wordt hard gewerkt aan het doorontwikkelen van de ideeën en de inrichting van de software.

We zijn er erg trots op dat een bestaande klant haar gebruik van onze software zo flink uitbreidt, met een nieuwe leeromgeving waarbinnen de nadruk ligt op gebruiksgemak en op onderwijs volgens het didactische 4C/ID-model.

De verschillende platforms die Concreet nu gebruikt, komen bij elkaar in één omgeving. Studenten vinden al het lesmateriaal van hun opleidingen op één plek en houden eenvoudig een portfolio bij met duidelijk inzicht in de voortgang.
Niet alleen helpt dit de studenten, ook de docenten worden ondersteund om onderwijs op maat te bieden en studenten goed te begeleiden.

Concreet werkt momenteel inhoudelijk aan het vernieuwen van de opleiding Timmeren. De verschillende modules binnen deze opleiding zijn straks te gebruiken via de vernieuwde digitale leeromgeving. In samenwerking met Paragin en diverse ROC’s en leerbedrijven laat Concreet dit zo goed mogelijk bij de praktijk aansluiten.

Ook is er oog voor de docent met een speciale docentomgeving die gaat ondersteunen bij het geven van lessen, en wordt gekeken naar interessante ontwikkelingen als 3D en augmented reality.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de leeromgeving van Paragin? We informeren je graag!


Veiligheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke thema’s binnen Paragin. We zijn ons zeer bewust van de werkzaamheden die uitgevoerd worden met onze software, de processen en de mensen die hiervan afhankelijk zijn en op vertrouwen. Het is van groot belang dat onze software en platforms bereikbaar zijn, dat de opgeslagen data correct en veilig opgeslagen wordt, en dat deze alleen toegankelijk is voor betrouwbare, geautoriseerde personen.

We zijn dan ook voortdurend bezig met verbetering. Door nieuwe (technische) ontwikkelingen in de gaten te houden, risico’s te onderkennen en te onderzoeken, ver vooruit te kijken en regelmatig met ons hele team te sparren over mogelijke vooruitgang en verbetering.

Hoewel onze uptime erg hoog is (zo’n 99.96%, op basis van 24/7 over al onze producten) kan ook een 0.04% downtime enorm vervelend zijn. Of dit nu lang of kort duurt. Want er zijn op dat moment altijd toetskandidaten die midden in een examen zitten, gebruikers die deelnemers aan het begeleiden zijn met hun portfolio, of deelnemers die werken aan een e-learning of opdracht.

We hebben onderzocht of en hoe we onze uptime verder kunnen verbeteren, om nog dichter bij de 100% te komen, en nog meer ruimte voor groeiende gebruikersaantallen, piekmomenten, dataopslag en redundantie in te bouwen.

Na uitgebreid onderzoek en sparren met diverse klanten, partners en opdrachtgevers, hebben we gekozen voor uitbreiding van de infrastructuur met AWS (Amazon Web Services) en Hetzner.

AWS is het grootste cloudhostingplatform ter wereld, zeer betrouwbaar, snel en flexibel. De afgelopen jaren hebben zij een zeer beperkte downtime gehad en nooit binnen een geheel datacentrum. Bij AWS kunnen we gebruik gaan maken van drie datacentra, die het risico op downtime nog verder verkleinen. Deze datacentra zijn allen gevestigd in binnen de EER.

Aanvullend hierop wordt de infrastructuur uitgebreid naar Hetzner, een gerenommeerde Duitse datacenterprovider met datacenters in Duitsland en Finland. Deze datacentra worden geautomatiseerd aangestuurd, wat het risico van menselijk handelen beperkt. Lemonbit B.V. zal ons blijven ondersteunen bij het beheer van de servers, zoals zij nu ook al doen.

Onze klanten en partners zijn inmiddels geïnformeerd over deze uitbreiding, die ook van invloed is op afgesloten verwerkersovereenkomsten. Mocht je dit bericht gemist hebben of heb je aanvullende vragen over de uitbreiding van onze infrastructuur, dan informeren we je natuurlijk graag verder! Neem dan vooral even contact met ons op!

1 2 3 6