Vijf bijzondere onderzoeken van het afgelopen jaar

Education Next, een Amerikaans onderwijsblad, publiceerde een lijst met significante onderzoeken. Vijf van deze onderzoeken lichten we graag

Education Next, een Amerikaans onderwijsblad, publiceerde een lijst met significante onderzoeken. Vijf van deze onderzoeken lichten we graag uit.

  1. Terughoudende ouders

Welk deel van de opvoeding van een kind is de verantwoordelijkheid van de opvoeder(s) en welk deel hoort bij het onderwijs? Het eerste onderzoek richt zich op het grijze gebied tussen beide partijen, dat benoemd wordt als ‘sociaal economische vaardigheden’, ‘soft skills’ of ‘levenslessen’.

Dit sociaal economisch leren (SEL) heeft een enorme aanhang gekregen in (Amerikaanse) onderwijskringen. Maar vinden opvoeders dit ook een taak van het onderwijs?

Uit het onderzoek onder opvoeders van kinderen tussen de 4 en 17 jaar, blijkt er brede steun is voor het aanleren van dergelijke vaardigheden door de school, al vinden ze dat de sleutelrol ligt binnen het gezin. Er zijn zorgen over of er wel voldoende tijd overblijft voor het aanleren van de lesstof. De terminologie blijkt ook een grote rol te spelen. De term ‘sociaal en emotioneel leren’ levert bijvoorbeeld grote weerstand op.

  1. Expert-docenten

In Dortmund is onderzoek gedaan naar docenten die situaties in een klaslokaal op video bekeken. Zij moesten daarbij commentaar geven op wat er gebeurde en hoe zij de situatie zouden oplossen. De onderzoekers waren benieuwd naar het verschil tussen beginnende en ervaren docenten. De ervaren docenten waren niet alleen bezig met oplossingen, maar gaven beduidend vaker aan hoe de probleemsituatie voorkomen had kunnen worden. De docenten die nog niet zo veel ervaring hadden waren meer bezig met wat er op dat moment gebeurde, en dachten minder ver vooruit. De beginners leken ook meer op basis van een ‘script’ te werken dan ervaren docenten.

  1. Voorafgaand toetsen

Een onderzoek in Canada toonde aan dat leerlingen die voorafgaand aan een les een toets krijgen, beter presteren. Het argument hiervoor is dat de leerlingen willen achterhalen waarom zij bepaalde fouten hadden gemaakt. De voorafgaande toets zorgde voor motivatie om te leren, wat uiteindelijk de prestaties verbeterde, zelf ten opzichte van een toets die juist aan het eind van de les werd gegeven.

  1. Diversiteit in de klas

Een studie in Florida toonde aan dat de aanwezigheid van migranten in het klaslokaal de prestaties van autochtone leerlingen verhoogde. Dit was vooral te zien bij leerlingen uit een lager sociaal milieu. Er was geen duidelijke oorzaak aan te wijzen waarom dit gebeurde. Er werd gesuggereerd dat docenten hun uitleg aanpasten aan de migranten, en daarmee automatisch de andere leerlingen beter onderwijs gaven.

  1. Goede scholen

Bij een goede school denk je snel aan hoge slagingspercentages en goede presterende leerlingen. Onderzoek in de staat Illinois (VS) bewees dat sociale en emotionele aspecten absoluut niet minder belangrijk zijn. Vriendschappen maken, je op je plek voelen en weerstand kunnen bieden zijn essentieel voor de ontwikkeling. Scholen die zich meer richten op deze onderwerpen hadden hogere slagingspercentages dan scholen die zich voornamelijk richten op de prestaties van leerlingen.


Bronnen:

1: https://sel.fordhaminstitute.org/

2: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0742051X20314347

3: https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fxap0000345

4: https://www.nber.org/papers/w28596

5: https://www.nber.org/papers/w28194