Gestandaardiseerd of specialistisch

RemindoEVC is gestructureerd op basis van de kwalificatiedossiers en de standaarden van het Kenniscentrum EVC, en is gekoppeld aan de CREBO-database van SBB voor het eenvoudig importeren van kwalificatiedossiers. Daarnaast zijn er mogelijkheden het platform af te stemmen op de specifieke wensen van opdrachtgevers en branches.

Nulmeting en 360-graden feedback

In RemindoEVC kunnen op diverse manieren competentiescans ingevuld worden, als nulmeting door de deelnemer zelf, of door meerdere mensen als 360º feedback. De deelnemer kan beoordelaars uit zijn omgeving aandragen als 360º feedback onderdeel uitmaakt van het EVC-traject, waarna de begeleider hen met één druk op de knop kan goedkeuren en activeren.

Op maat vormgegeven Ervaringscertificaat

De beoordeling door de assessor wordt aan het portfolio in RemindoEVC toegevoegd, samen met verslagen van werkplekbezoeken en gesprekken en het resultaat van de 360º feedback, zodat een compleet totaaloverzicht ontstaat. Dit wordt vastgelegd in het Ervaringscertificaat, een formeel document dat precies volgens uw wensen en ideeën wordt vormgegeven.