Het is bijna zover, de integratie van SOWISO in Remindo!
SOWISO, sinds maart 2022 onderdeel van de Paragin Group, zet zich wereldwijd in om samen met organisaties en hun leerlingen, kennis van exacte vakken te versterken en te toetsen. Het team van SOWISO biedt een leer- en toetsplatform, wiskundecontent, en middels Online Mathematics Placement Test (OMPT), uitgebreide mogelijkheden voor leren en toetsen van wiskundige kennis op hoger en wetenschappelijk onderwijsniveau. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het integreren van de functionaliteiten en wiskunde-items van SOWISO binnen Remindo.

OMPT

De instroom van aankomende universiteitsstudenten is de afgelopen jaren steeds internationaler en diverser geworden. In veel gevallen is niet direct duidelijk of deze studenten het vereiste wiskundeniveau hebben om te slagen in de door hen gekozen opleiding. Als toelatingsbureaus de door studenten verstrekte diploma’s of certificaten niet kunnen erkennen, wijzen ze de aanvraag af of verwijzen ze de aanvragers door naar offline plaatsingstoetsen en/of zomercursussen, die zij zelf organiseren of aan derden uitbesteden. Voor universiteiten kost het regelen van een eigen toets veel tijd en moeite. Voor studenten betekent het afleggen van offline plaatsingstests vaak dat ze naar verre (overzeese) campussen moeten reizen, wat zowel een tijdrovend proces als een onnodige financiële last is.

Met OMPT bieden we (internationale) studenten een veilige en makkelijk toegankelijke toetsmogelijkheid om hun wiskundekennis aan te tonen aan één of meerdere universiteiten of hogescholen in onder meer Nederland, België, Denemarken, Finland en Groot-Brittannië. OMPT wordt volledig digitaal aangeboden en kan worden afgenomen op elk gewenst moment en locatie. De uitkomst geeft aan of de deelnemer de vereiste beheersing van (basis) wiskunde en statistiek heeft om in aanmerking te komen voor inschrijving.

 SOWISO-functionaliteiten voor leren en toetsen van STEM-vakken

De digitale toets- en leeromgeving van SOWISO maakt gebruik van repetitieve en gerandomiseerde wiskundevragen en stelt daarmee studenten in staat om te leren door te oefenen. De vragen zijn open, waardoor studenten moeten laten zien hoe ze tot hun antwoorden komen. De leeromgeving is in staat gepersonaliseerde feedback te geven op elke antwoordpoging van een student, met gerichte feedback op de (tussen)stappen die de student neemt om het vraagstuk op te lossen. Hierdoor wordt de student actief van feedback en hints voorzien tijdens het oefenen, en sluit dezelfde manier van wiskundevragen oplossen naadloos aan bij het toetsen ervan.

De leeromgeving is te gebruiken om eigen content in te ontwikkelen en verwerken, maar daarnaast biedt SOWISO ook content aan in de vorm van lesmateriaal, volledige cursussen, opgaven en toetsen. Door de aankomende integratie hebben gebruikers van Remindo vanaf komend schooljaar toegang tot SOWISO-content binnen hun eigen, vertrouwde Remindo omgeving. De toetsen kunnen bovendien automatisch worden nagekeken. Goed nieuws voor zowel studenten als docenten!

We zullen na de zomer meer informatie delen hoe gebruik gemaakt kan worden van SOWISO binnen Remindo.

Nieuwsgierig geworden naar wat SOWISO nog meer voor je kan betekenen? Kijk dan snel verder! 


In maart waren we aanwezig op de Sett beurs in Gent. Sett staat voor School, Education, Transformation en Technology. Het is een leuke en leerzame beurs voor modern en innovatief leren. Er zijn al verschillende scholen in Vlaanderen die onze ‘Evaluatietool’ gebruiken, ontwikkeld met MijnPortfolio, om de ontwikkeling van leerlingen in het duaal onderwijs vorm te geven en te monitoren. We waren op de beurs aanwezig met een mooie stand met als doel om Vlaanderen verder kennis te laten maken met onze producten.

Er was veel enthousiasme over en belangstelling voor de Evaluatietool, een product waarmee Paragin een steeds grotere rol speelt voor duaal leren in Vlaanderen.

De functionaliteiten van ons digitaal toetssysteem RemindoToets, het ePortfolio en SOWISO (de online toets- en leeromgeving voor de exacte vakken) waren ook een grote hit. Dit merkten wij niet alleen aan de leuke gesprekken die wij hebben gevoerd, maar ook aan het aantal mensen dat hun gegevens via een scanner hebben achtergelaten.

Maar liefst 68 unieke organisaties en een veelvoud aan geïnteresseerde personen hebben aangegeven graag meer te weten te komen over de producten van Paragin en SOWISO! Leuk om te zien dat in België volop wordt georiënteerd op digitale platformen voor het onderwijs.

Wij kijken ernaar uit om de leuke gesprekken die we hebben gevoerd voort te zetten en te gaan ervaren wat wij voor het onderwijs in België kunnen betekenen!


Goed nieuws; weer een nieuwe onderwijsorganisatie wil graag gebruik gaan maken van de producten van Paragin. Dit keer is de opdrachtgever een school die de verantwoording van het diplomabesluit anders wil gaan vormgeven en daarvoor een goed portfolio met beoordelingsmogelijkheden zoekt. Een digitaliseringsvraagstuk dat Paragin op het lijf geschreven is.

Je collega van sales vertelt enthousiast over de eerste afspraken bij deze aankomende klant. Het gaat om een leuke club mensen die hun studenten op nummer 1 hebben staan. Paragin heeft als doel om mensen en organisaties te helpen groeien, en jij komt daar ook graag voor naar je werk. Mensen en organisaties ondersteunen om zich te ontwikkelen en hun potentieel te benutten vind je niet alleen zeer boeiend, maar geeft je ook veel voldoening.
Je vindt het dan ook erg leuk dat jij wordt gevraagd om de implementatie van deze klant op je te nemen.
Hoewel je al meerdere trajecten met een soortgelijk vraagstuk succesvol hebt afgerond, weet je dat elke implementatie net weer anders is, omdat geen organisatie iets op dezelfde manier doet.

Een eerste afspraak met de klant wordt gepland en dankzij de warme overdracht van sales ga je goed voorbereid op pad.
Door de ervaringen die je zelf hebt opgedaan, en door de kennis die beschikbaar is in het team, weet je de juiste vragen te stellen om te gaan starten met het inrichten van de omgeving.
Doordat de software van Paragin modulair is opgebouwd en vele functies en instellingen kent, is het altijd mogelijk om naadloos aan te sluiten op de visie van de klant. Het puzzelen en het meedenken over de best passende oplossing geven je energie en vervelen nooit.

Het team Sales en Implementatie bij Paragin wordt steeds groter. De dynamiek verandert continu, doordat iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en op eigen manier invulling te geven aan de functie. De betrokkenheid van collega’s verandert niet, omdat elke collega iets moois wil neerzetten. De lijntjes met de afdelingen zijn kort en successen worden samen gevierd.

Lijkt jou dit ook de leukste baan die er is? Ben je benieuwd hoe ons kantoor in Nijkerk eruitziet en wil je meer weten over de openstaande vacature?
Stuur dan een berichtje want we komen graag met je in contact!


In de wereld van het toetsen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van ‘de toetscyclus’. Het doel van het volgen van de toetscyclus is om een valide, betrouwbare en transparante toets te ontwikkelen. Door de stappen te volgen (en elke stap op de juiste manier uit te voeren) wordt de kwaliteit van een toets verhoogd. ‘De’ toetscyclus bestaat echter niet, elke organisatie gebruikt zijn eigen versie. Bij de één wordt het afnemen van de toets en het nakijken ervan in bijvoorbeeld één stap gecombineerd, bij de ander zijn dit twee losse stappen. Groter dan de verschillen tussen de cycli zijn echter de overeenkomsten. In feite volgen ze allemaal de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) toegespitst op het construeren van toetsen in ongeveer 7 stappen. In dit artikel willen we kijken hoe Remindo ondersteuning biedt bij het doorlopen van de toetscyclus. Wij gaan hierbij uit van de toetscyclus zoals SURF deze in het artikel “Begrippenkader en toetscyclus voor digitaal toetsen” heeft omschreven.

1. Ontwerp
De eerste stap vindt plaats buiten de software. Het gaat om de vraag wat voor soort toets het moet worden, welke (inhoudelijke) onderwerpen getoetst moeten worden, wat de lengte van de toets moet zijn, welk type vragen er gebruikt moeten worden, of en welke taxonomie toegepast moet worden en of de toets formatief of summatief moet zijn, etc. Al deze zaken zijn onder meer afhankelijk van de visie op onderwijs, het toetsbeleid en het toetsprogramma, maar ook heel concreet: van de leerdoelen. Dit geheel moet in samenhang zijn, zodat de toets die afgenomen wordt, aansluit bij de manier van onderwijs en de leerdoelen waar ze aan gewerkt hebben. Deze samenhang tussen onderwijs, toetsing en leerdoelen wordt ook wel constructive alignment genoemd. Wanneer dit helder is, kunnen de kaders geschetst worden voor de toets.

2. Constructie
Bij de tweede stap wordt op basis van het ontwerp een toetsmatrijs samengesteld. De opbouw hiervan kun je in Remindo verwerken. Je kunt in Remindo kiezen voor een opbouw op basis van regels of op basis van een matrix. Je kunt zowel toetsen maken met een vaste set vragen, als toetsen met een random set vragen. Wanneer je sowieso een random toets wilt maken kun je ook kiezen voor een toetsmatrijs op basis van een matrix, dit is een mooie manier om een random toets mee te bouwen. (Zie ook het artikel Random toetsen: ijzersterk met een goede itembank!)
Wanneer je de toetsmatrijs aanmaakt geef je ook meteen de normering aan van de toets, deze kan later nog aangepast worden!
Daarnaast ontwikkel je in deze stap ook de vragen. Het ontwikkelen van vragen is vaak een proces op zich waarbij meerdere mensen betrokken zijn, zoals een auteur, een collega-auteur of inhoudsdeskundige die tegenleest, een onderwijskundige, een redacteur en een vaststeller. In Remindo kun je een proces opzetten waarbij de verschillende rollen opéénvolgend of parallel stappen uitvoeren in dit proces. Elke versie van een vraag en de eventuele feedback hierop wordt vastgelegd; op deze manier kan verantwoord worden hoe een vraag tot stand is gekomen, wat bijdraagt aan de borging van de kwaliteit van zowel vragen als de toets.
Nadat zowel vragen als de samenstelling van de toets zijn goedgekeurd kan de toets in de afname-omgeving ingepland worden voor afname.

3. Afnemen
Belangrijk bij de afname van een digitale toets waarbij Remindo kan bijdragen is een beveiligde afname. Dit kan van een eenvoudige volledig-scherm-beveiliging, of het moeten aanvragen van toestemming bij een surveillant, tot de integratie van proctoring en plagiaatcontrole zoals Schoolyear, Safe Exam Browser, Proctorio, Turnitin of Ouriginal.

4. Nakijken
Afhankelijk van de samenstelling van de toets, zal (een deel van) de toets automatisch nagekeken worden. Dit is allang niet meer enkel de meerkeuzevraag. Ook werkbladvragen en invulvragen (met specifieke antwoorden) kunnen automatisch nagekeken worden (zoals bijvoorbeeld onderstaande invulvraag).

 

 

Open vragen moeten door correctoren nagekeken worden. Remindo ondersteunt anoniem beoordelen van kandidaten en het in meerdere rondes nakijken van antwoorden van dezelfde kandidaat, zonder te zien hoe de kandidaat eerder is beoordeeld. Dit draagt bij aan een betrouwbare en objectieve beoordeling.

5. Analyseren
Een belangrijke meerwaarde van digitaal toetsen is de stap analyseren. Veel gegevens van de afgenomen toets(vragen) worden automatisch door Remindo geanalyseerd. Zo is er snel inzicht in de moeilijkheid en de betrouwbaarheid van de toets. Maar ook het gemiddelde cijfer, het slagingspercentage en de spreiding van de scores geven informatie. Ook opmerkingen van kandidaten over vragen kunnen meegenomen in de analyse van de vragen. Als het nodig is, kan het antwoordmodel van een vraag, maar ook de cesuur van de toets na afname nog aangepast worden waarbij het resultaat van de afgenomen toetsen automatisch kan worden herzien.

6. Rapporteren
Veel toetscycli noemen deze stap ‘rapporteren en communiceren’. In deze stap worden namelijk de definitieve resultaten (bijv. cijfers) geregistreerd en gecommuniceerd naar kandidaten. In Remindo is het mogelijk om kandidaten (deels) toegang te geven tot hun resultaten, ook zijn er verschillende manieren door exports en koppelingen om gegevens aan een gewenst studentinformatiesysteem (SIS) uit te leveren.

7. Evalueren
De laatste stap is evalueren. Deze is bedoeld om een volgende toets (mogelijk dezelfde), te verbeteren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de toets zelf, maar ook hoe alle stappen uit de toetscyclus zijn verlopen. Zo zullen het constructieproces, de afname, de beoordeling en zelfs de communicatie naar studenten moeten worden geëvalueerd. De vijfde stap, ‘Analyseren’, geeft natuurlijk al veel input voor de evaluatie van de toetsvragen en toets. Wanneer er opmerkingen van kandidaten waren over bepaalde vragen, of het antwoordmodel moest worden aangepast, dan kan de auteur van de vraag via Remindo op de hoogte worden gebracht en de vraag verbeteren. Ook kan via Remindo een evaluatieveld of link naar een online tool worden opgenomen waarin studenten feedback mogen geven op de toets. Hoewel het evalueren zelf grotendeels buiten Remindo plaatsvindt, geeft Remindo veel mogelijkheden om de input te leveren die nodig is voor deze stap en het verhogen van de toetskwaliteit!

Wil je meer weten over hoe je Remindo kan inzetten voor het verhogen van de toetskwaliteit? Neem dan contact met ons op via onze website.