Actieve begeleiding

Begeleiders en loopbaanadviseurs hebben in MijnPortfolio de beschikking over diverse instrumenten om kandidaten efficiënt en doeltreffend te begeleiden. Zo kunnen zij meekijken in de ePortfolio’s van hun kandidaten, en via de contactmodule gericht adviezen, tips en vragen uitwisselen.

Snelle matching

Is een kandidaat werk- of stagezoekend, dan kan deze op basis van voorkeurssectoren ingedeeld worden in een Deelnemerpool. Begeleiders, loopbaanadviseurs en andere daartoe geautoriseerde mensen kunnen in deze Deelnemerpool kandidaten zoeken op specifieke criteria, bijvoorbeeld ter invulling van een vacature of projectteam. Zo wordt matchen gemakkelijk en effectief.

Sector- of organisatiespecifieke invulling

MijnPortfolio kan worden gekoppeld aan SHL-competenties of iedere andere (kwalificatie)structuur. Onder meer de 360° feedback, competentiescans, employability checks, sectorinformatie en de opbouw van de adviesrapportage kunnen volledig op maat worden ingericht om aan te sluiten bij de criteria van uw sector of organisatie.