Eindelijk! Ook een diploma voor leerlingen van het speciaal onderwijs!Sinds het schooljaar 2021-2022 kunnen alle leerlingen binnen het voorgezet speciaal onderwijs (VSO) ook een schooldiploma ontvangen. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen, waarin beschreven staat dat alle leerlingen met het uitstroomprofiel ‘arbeid en dagbesteding’ recht hebben op een schooldiploma, mits ze aan bepaalde eisen hebben voldaan. Tot voor kort ontvingen deze leerlingen alleen

Papieren toetsen in RemindoToetsHoewel we ons richten op digitale systemen, is het ook mogelijk om via RemindoToets papieren toetsen uit te leveren en na afname digitaal te verwerken (en na te kijken!). Dit is handig wanneer er bijvoorbeeld onvoldoende laptops aanwezig zijn om iedereen een digitale toets aan te bieden, maar ook in andere situaties kan een papieren

Vijf bijzondere onderzoeken van het afgelopen jaarEducation Next, een Amerikaans onderwijsblad, publiceerde een lijst met significante onderzoeken. Vijf van deze onderzoeken lichten we graag uit. Terughoudende ouders Welk deel van de opvoeding van een kind is de verantwoordelijkheid van de opvoeder(s) en welk deel hoort bij het onderwijs? Het eerste onderzoek richt zich op het grijze gebied tussen beide partijen, dat

Digitaal onderwijs voor thuiszittersTijdens de pandemie hebben we allemaal ervaren hoe het is om langdurig thuis te moeten zijn. Voor sommige scholieren is dit om een andere reden noodzakelijk, bijvoorbeeld omdat zij een beperking hebben. Er is door drie samenwerkende organisaties onderzoek gedaan naar de inzet van digitaal onderwijs, specifiek gericht op deze groep scholieren. Drie onderzoekers van

Verbetert het online onderwijs academische resultaten?Vanwege de pandemie is er op grote schaal overgeschakeld naar online onderwijs. Een recent gepubliceerd artikel beschrijft het effect van online onderwijs op academisch succes onder studenten. De onderzoeker heeft 27 publicaties uit zeven verschillende landen meegenomen in de meta-analyse. Omschakeling Over de hele wereld moesten onderwijsinstellingen omschakelen naar digitale, online lesmethoden. Er moest wel

1 2 3 36