Vat het niet te persoonlijk opDe valkuilen van feedback geven A: “Zeg, ik wil iets met je bespreken, maar je moet het niet al te persoonlijk opvatten.” B: “Ok, nou zeg het maar dan.” A: “Tja, als ik heel eerlijk moet zijn, heb je dit niet echt handig aangepakt.” B: “Oh ja? Ik vond het eigenlijk heel slim van mezelf.”

Valide toetsen bestaan niet“De toets moet valide zijn”, daar zijn de meeste toetsmakers het wel over eens. Maar wat als een valide toets helemaal niet bestaat? Waar ben je dan mee bezig als het gaat om validiteit? Validiteit is misschien wel het belangrijkste kwaliteitsaspect van een goede toets. In de meest eenvoudige beschrijving van validiteit geeft het een

Samenwerken in groepjesEen opdracht kun je als docent in de klas op verschillende manieren uitvoeren: door iedere student individueel, gezamenlijk met de hele klas of in kleine groepjes. In kleine groepjes wordt er verwacht dat studenten in interactie met elkaar leren, in tegenstelling tot het gebrek aan interactie bij individueel leren. Toch kun je er niet zomaar

“De eerste ingeving is de beste,” of toch niet?Is het zinvol voor examenkandidaten om de examenvragen nog eens na te lopen en hun antwoorden te verbeteren? Er worden verschillende adviezen over gegeven. Van “Doe dat niet, want je eerste ingeving is meestal de beste” tot “Je kunt de vragen beter wél nalopen, omdat je gedurende het examen tot beter inzicht kunt komen.” Maar

Hard van stapel met MijnHANportfolioWijze lessen van de functioneel beheerder “We werden zo enthousiast en wilden direct beginnen, maar dat ging veel te snel.” Een wijze les van Hans Stoltz, docent en functioneel beheerder van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Vorig jaar ging de HAN voor alle propedeuse studenten van het instituut Financieel Management van start met MijnHANportfolio.

1 2 3 8