Papieren toetsen in RemindoToets

Hoewel we ons richten op digitale systemen, is het ook mogelijk om via RemindoToets papieren toetsen uit te

Hoewel we ons richten op digitale systemen, is het ook mogelijk om via RemindoToets papieren toetsen uit te leveren en na afname digitaal te verwerken (en na te kijken!). Dit is handig wanneer er bijvoorbeeld onvoldoende laptops aanwezig zijn om iedereen een digitale toets aan te bieden, maar ook in andere situaties kan een papieren toets uitkomst bieden. Zo kunnen de voordelen van een papieren toetsafname gecombineerd worden met de voordelen van digitale verwerking!

Een papieren toets opstellen

Het maken van vragen voor een papieren toets gaat op dezelfde manier als het maken van vragen voor een digitale toets. Het verschil is dat je bij het toevoegen van een vraag in de beheeromgeving van RemindoToets aangeeft of de vraag gebruikt mag worden in een papieren toets.

Een aantal vraagtypen wordt op een iets andere manier weergegeven om ze geschikt te maken voor toetsen op papier en moeten handmatig nagekeken worden.

  • Drag & Drop / Sleepvraag: de kandidaat kan bij een dergelijke vraag met pen of potlood lijnen trekken om de afbeeldingen met de correcte positie te verbinden.
  • Invulvraag: het invullen van een antwoord wordt door de kandidaat handmatig geschreven bij een papieren toetsafname.
  • Sorteervraag: het beantwoorden van een sorteervraag gebeurt in een tekstveld, waar de kandidaat zelf de juiste volgorde van antwoorden moet noteren.
  • Hotspotvraag: de hotspot kan door de kandidaat worden aangekruist op de afbeelding.
  • Uploadvraag: de uploadvraag wordt bij een papieren toets omgezet naar een lege pagina, die voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Denk hierbij aan een extra pagina voor het maken van notities.

Wanneer je al je vragen hebt opgesteld, ga je de toetsmatrijs vullen. Dit gebeurt op dezelfde manier als als bij een digitale toets; er zijn geen bijzondere instellingen of acties. Wanneer je in de toetsmatrijs een vraag hebt zitten waarvan je niet hebt aangegeven dat deze geschikt is voor afname op papier, dan zul je in de onderstaande melding zien hoeveel vragen ongeschikt zijn. Deze vragen worden gemarkeerd met het volgende icoon:

Papieren toetsen genereren

Het genereren van een papieren toets kan in de afnameomgeving van RemindoToets. Navigeer rechtsboven in het scherm naar Beheer > Papieren toetsen. Daar aangekomen, klik je op ‘Nieuwe papieren toets’. Vervolgens selecteer je de toetsmatrijs die je eerder hebt aangemaakt en verschijnt de papieren toets in het overzicht. Daar vind je onder de kolom ‘Downloads’ de verschillende PDF’s met de vragen, antwoordblad en het correctiemodel.

Net als bij een digitaal examen kan een papieren toets verschillende varianten (versies) hebben. Elke variant bevat verschillende vragen, op basis van de instellingen van de toetsmatrijs. Als je hebt ingesteld dat de vragen gehusseld moeten worden, dan zal dit in de papieren toets ook gebeuren. Dit betekent dat de verschillende varianten ook verschillende antwoordbladen nodig hebben, en dat het belangrijk is dat het juiste antwoordblad bij de toets wordt uitgedeeld.

Inscannen en controleren

Wanneer de toetsen door de kandidaten zijn afgerond, kunnen ze worden ingescand en geüpload in RemindoToets. Let hierbij op de volgende punten:

  • Scan alle antwoordbladen recht in en zorg dat de antwoordbladen geen ezelsoren hebben.
  • Gebruik een scanner mét sheetfeeder die direct naar PDF kan scannen.
  • Scan niet meer dan 300 antwoordbladen in één keer in.
  • Zorg dat de kwaliteit van de scan goed is (300 dpi).

Navigeer na het scannen naar Resultaten > Papierentoetsresultaten. Rechtsboven in het scherm staat de knop ‘Upload papierentoetsresultaten’. Upload daar alle PDF’s die je nodig hebt, dit kan even duren als er veel bladen zijn. Na het uploaden kan het zijn dat RemindoToets één of meerdere pagina’s niet goed heeft kunnen verwerken. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat een kandidaat een antwoord niet op de juiste manier heeft aangekruist. Je krijgt dan de optie om handmatig een fout te herstellen.


Als je nog wat meer wil lezen over papieren toetsen, kijk dan eens bij dit Kennisbankartikel en op onze website!