Een impressie van de klanten en partners waar wij met plezier mee samenwerken

We zijn er erg trots op dat zoveel organisaties onze software inzetten voor hun eigen organisatie of voor hun klanten. Daarom stellen we graag een aantal van onze klanten aan u voor. Dit is slechts een greep uit ons klantenbestand. Wilt u meer weten of wilt u onze klanten graag zelf eens spreken? Dat kan natuurlijk! Laat het ons weten en wij brengen u graag in contact.

Noordhoff Uitgevers

Noordhoff Uitgevers levert educatieve producten en diensten aan het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, hoger onderwijs en aan professionals. Na een grootschalige migratie die in één maand is uitgevoerd, worden per augustus 2016 iedere maand ruim 200.000 toetsen in RemindoToets afgenomen. Van reken- en taaltoetsen tot allerlei vakinhoudelijk toetsen in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs.

Hoffelijk Financieel

Hoffelijk is een echte challenger en daagt de bestaande opleiders in de financiële sector en op het gebied van de Wet financieel toezicht, met groot succes uit. Met een innovatief platform gebaseerd op RemindoContent, RemindoToets en MijnPortfolio.nl biedt Hoffelijk met PE 2.0 Permanente Educatie en Permanent Actueel. Met een continue stroom aan relevante actualiteiten en kennistoetsing voor professionals bij een flink groeiend aantal banken, hypotheekverstrekkers, verzekeraars, financieel adviseurs, helpt Hoffelijk mee aan het vergroten van kennis en klantvriendelijkheid in de financiële sector.

Zuyd Hogeschool

Sinds enkele jaren werken Zuyd en Paragin samen in de provinctie Limburg aan het laten groeien en bloeien van een ePortfolio-netwerk op basis van MijnPortfolio.nl. Zuyd is daarnaast EVC-aanbieder en ondersteunt het uitvoeren van haar EVC-trajecten met RemindoEVC. >Niet alleen zet Zuyd MijnPortfolio.nl en RemindoEVC in voor haar eigen studenten, maar ook op grote schaal bij samenwerkingspartners en opdrachtgevers in de regio. Vanuit duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren werkt met name Zuyd Professional aan diverse interessante intiatieven, waarbinnen het ePortfolio MijnPortfolio.nl tekens de verbindende factor is.

Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht behoort met ruim dertigduizend studenten en meer dan zesduizend medewerkers tot de grote universiteiten van Europa. Na een uitgebreide aanbesteding heeft de UU gekozen voor RemindoToets als het centrale platform voor alle toetsen binnen de universiteit. Met een vernieuwende aanpak in samenwerking met Google en Paragin met RemindoToets op snel uitrolbare Google Chromebooks, heeft de UU een aantal flexibele toetszalen in huis waar op grote schaal digitaal getoetst wordt.

Toets & Leer

Toets & Leer is een samenwerkingsverband van een aantal Nederlandse hogescholen. Het belangrijkste doel van Toets & Leer is het gezamenlijk ontwikkelen van digitale toetsvragen, waarbij men gezamenlijk werkt in één itembank aan het creëren en verbeteren van een steeds groter groeiende set toetsvragen en toetsmatrijzen. De hogescholen kunnen deze vragen naar eigen inzicht gebruiken voor het aanbieden van oefeningen (formatief) en toetsen (summatief) aan studenten. Hiervoor hebben zij elk een eigen RemindoToets afname-omgeving, aangesloten op één gezamenlijke, centrale RemindoToets beheeromgeving.