Eindelijk! Ook een diploma voor leerlingen van het speciaal onderwijs!

Sinds het schooljaar 2021-2022 kunnen alle leerlingen binnen het voorgezet speciaal onderwijs (VSO) ook een schooldiploma ontvangen. De

Sinds het schooljaar 2021-2022 kunnen alle leerlingen binnen het voorgezet speciaal onderwijs (VSO) ook een schooldiploma ontvangen. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen, waarin beschreven staat dat alle leerlingen met het uitstroomprofiel ‘arbeid en dagbesteding’ recht hebben op een schooldiploma, mits ze aan bepaalde eisen hebben voldaan. Tot voor kort ontvingen deze leerlingen alleen een certificaat na het afronden van het VSO.

Erkenning en waardering

Ondanks dat dit diploma formeel geen toegang biedt tot het vervolgonderwijs, oftewel geen civiele waarde heeft, is dit een belangrijke stap in de erkenning en waardering van deze groep leerlingen. Door deze nieuwe wetgeving krijgt deze groep leerlingen, net als alle andere middelbare scholieren, de kans om met trots de vlag uit te hangen na het behalen van het diploma.

Totstandkoming VSO-diploma

Een expertgroep van 8 VSO-scholen heeft in afstemming met het ministerie van OCW, de Sectorraad GO, de PO-raad, Vivis en Siméa een aantal regelementen opgesteld die scholen kunnen gebruiken om invulling te geven aan het diplomatraject. Scholen krijgen de mogelijkheid om binnen ruime kaders het schooldiploma te overhandigen.

Wanneer kan het diploma worden toegekend?

De school moet een regelement opstellen waarin staat wanneer een diploma toegekend kan worden. Een vereiste hierbij is in ieder geval een portfolio met daarin behaalde resultaten. Hiernaast kan de school bijvoorbeeld een examengesprek voeren of een minimale aanwezigheidsplicht hanteren.

Samenwerking De Onderwijsadviseur en Paragin

In samenwerking tussen Paragin en De Onderwijsadviseur is een digitaal portfolio ontwikkeld voor het VSO, waarbij zowel de leerling als de begeleider de mogelijkheid heeft om informatie vast te leggen en te uploaden.
De insteek van het digitale portfolio is dat de leerling zelf verantwoordelijk is voor zijn portfolio en zo veel mogelijk zelf bepaalt wat er in het portfolio komt te staan. De leerling is trots op het portfolio en kan zijn vorderingen mooi presenteren in de volgende onderdelen:

  • ‘Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’: In dit gedeelte van het portfolio heeft de leerling de mogelijkheid om aan te geven wat zijn dromen en ambities zijn, vragen in te vullen over loopbaanoriëntatie (LOB) en filmpjes en foto’s vast te leggen;
  • Wonen, vrije tijd en burgerschapsvorming’: In dit gedeelte van het portfolio heeft de leerling de mogelijkheid om formatieve toetsen te maken over deze onderwerpen. De toetsen zijn bedoeld om te bepalen waar de leerling staat en mogen oneindig vaak gemaakt worden;
  • Praktijkvorming’: In dit gedeelte van het portfolio heeft de leerling de mogelijkheid om behaalde certificaten te uploaden. Dit mogen ook certificaten zoals een BHV-cursus of een certificaat van een bijbaantje zijn. Daarnaast kan een 360-graden feedback formulier worden verstuurd naar docenten, familie en vrienden en heeft de docent de mogelijkheid om een stage-evaluatie in te vullen;
  • ‘Kernvakken’: In dit gedeelte van het portfolio wordt een overzicht van de behaalde resultaten getoond;
  • Extra pijler ‘aanwezigheid’: In dit gedeelte van het portfolio wordt aangegeven door de docent(en) of de leerling aan de aanwezigheidsplicht heeft voldaan.

Benieuwd naar het VSO-diploma? Wij vertellen je hier graag meer over!

Meer weten? Bekijk onderstaande linkjes: