Bij 55% van de punten krijg je een 5,5. Het is zo gebruikelijk dat er nog zelden over nagedacht wordt. Als je er wél over nadenkt, kom je er al snel achter dat ook anders kan. Tijdens het Paragin event op 28 november werd het de aanwezige deelnemers duidelijk dat cesuur bepalen een zorgvuldige kwestie is.

Cesuur geeft de grens weer tussen zakken en slagen. Bij veel scholen is het gebruikelijk om hiervoor een vaste cesuurgrens te benoemen. Bijvoorbeeld: de cesuur ligt bij onze theorie-examens altijd op 55%. Het is vreemd dat daar niet zorgvuldiger naar gekeken wordt. Bij een dergelijke keuze ga je er van uit dat ieder toetsinstrument van dezelfde zwaarte is en dus gelijk gewogen moet worden.

Een voorbeeld: wanneer je een persoon op één moment 5 keer op verschillende weegschalen plaatst, kom je tot het volgende resultaat: 83,5 kilo, 84 kilo, 84,2 kilo, 84,7 kilo en 86,1 kilo. Volgens de lengte van de persoon is 84,5 kilo een gezond gewicht. Dat betekent dat hij volgens drie weegschalen een gezond gewicht heeft en volgens twee weegschalen te zwaar is. De weegschalen geven verschillende gewichten aan, maar de persoon is niet in gewicht toe- of afgenomen. Hoe kun je nu zeggen: hij is gezond of te zwaar?

Bij het afnemen van een toets doe je ditzelfde. Je laat de student een toets maken en het resultaat (gewicht) bepaald of hij is geslaagd (gezond) of gezakt (te zwaar). Wanneer hij gezakt is, mag hij een herkansing doen. Hiervoor gebruik je een andere toets (weegschaal). Onterecht ga je er dan van uit in deze situaties dat de weegschalen geijkt zijn. Dat is niet het geval (ze geven niet voor niets verschillende scores). Je zult dus met het vaststellen van de cesuur rekening moeten houden met het instrument. Je past dan een cesuurmethode toe.

Drie typen cesuurmethodes

Er zijn drie typen cesuurmethoden:

  1. De absolute cesuurmethode

Dit is de meest gebruikelijke methode bij summatieve toetsen. De cesuurgrens wordt in deze methoden voorafgaand aan de afname vastgelegd. Je moet minimaal zoveel punten scoren voor een voldoende. De intuïtieve methode, waarbij gekozen wordt voor 55% van het maximumaantal punten is dus een vorm van absolute cesuur. Meer inhoudelijke methoden zijn: de Angoff methode en de Nedelsky methode.

  1. De relatieve cesuurmethode

In deze methoden kies je het cesuurpunt pas na afloop van de toetsafname en baseer je de cesuur op basis van de resultaten. Deze methode kies je bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een toelatingstoets en de 30 best-scorende kandidaten wilt toelaten.

  1. De compromis-methode

Bij het bepalen van absolute cesuur moet je behoorlijk zeker zijn van de kwaliteit van de toets en jouw inschatting over de zwaarte. Relatief cesuur bepalen heeft als nadeel dat het beïnvloed wordt door het niveau van de groep. Een compromis-methode maakt gebruik van voordelen van beide cesuurmethoden. Je stelt de cesuur vooraf op een absolute wijze vast en stelt de cesuurgrens achteraf bij op basis van de resultaten. Een voorbeeld van de compromis-methode is de methode Cohen-Schotanus.

Het kiezen van een cesuurmethode doe je door te kijken naar het doel van de toets. Dat betekent dat binnen één school verschillende cesuurmethoden toegepast kunnen worden.

In dit document hebben we beschreven hoe de verschillende cesuurmethoden toegepast kunnen worden in RemindoToets.

 

 


Vrijdag 29 november vond de jaarlijkse Docentendag van WLP (Werkend Leren in de Procestechiek) plaats, bij Techniek College Rotterdam. Paragin was als platformpartner van WLP uitgenodigd om een aantal workshops te verzorgen over digitaal toetsen. WLP maakt al jaren gebruik van RemindoToets, maar voor alle leden van WLP is digitaal toetsen nu nog makkelijker binnen handbereik gekomen, nu WLP RemindoToets heeft geïntegreerd in WLP Connect.

WLP is 10 jaar geleden gestart als project van de ROC’s Markiezaat College en Scalda, om samen operator opleidingen te ontwikkelen. Daarmee werden zij onafhankelijk van externe opleiders die voorheen de opleidingen ontwikkelden. Inmiddels is WLP een samenwerkingsverband van 16 ROC’s. Via de digitale applicatie WLP Connect, ontwikkeld door Paragin, delen ze hun kennis en kunde in de procestechniek. Zo worden er lesmaterialen en opdrachten ontwikkeld en uitgewisseld. Recent is daar een flink gevulde itembank in RemindoToets bij gekomen, waarmee de ROC’s de mogelijkheid krijgen om de theorie-examens digitaal af te nemen.

Tijdens de docentendag werden aanwezige docenten geïnformeerd over digitaal toetsen met RemindoToets. Naast de nodige functionaliteiten, is er ook stilgestaan bij wat er nodig is om deze stap te kunnen zetten. Aan de hand van het Vier in Balans model zijn de voorwaarden voor digitaal toetsen besproken. Ook de bijbehorende poster met de checklist van Kennisnet bleek een mooie handreiking.

Docenten zijn vooral enthousiast over digitaal toetsen vanwege het gemak dat het oplevert. Met het eenvoudiger kunnen nakijken van de resultaten zou men enorm veel tijd kunnen winnen. De beschikbaarheid van computers en de beveiligingsmaatregelen die getroffen moeten worden, zijn de grootste uitdaging. De papieren toetsen van RemindoToets bieden daarvoor een mooie oplossing op korte termijn.

Naast de workshop van Paragin kregen de docenten een rondleiding door de biodieselfabriek en trainingsplant van het Techniek College Rotterdam. Daarnaast werden drie nieuwe leermiddelen geïntroduceerd. De dag werd afgesloten met de ‘docent in het zonnetje’-uitreiking. Twee docenten van het ROC van Twente werden hierin bedankt voor hun buitengewone en actieve bijdrage aan WLP Connect.