Digitaal toetsen in de procestechniek

Vrijdag 29 november vond de jaarlijkse Docentendag van WLP (Werkend Leren in de Procestechiek) plaats, bij Techniek College

Vrijdag 29 november vond de jaarlijkse Docentendag van WLP (Werkend Leren in de Procestechiek) plaats, bij Techniek College Rotterdam. Paragin was als platformpartner van WLP uitgenodigd om een aantal workshops te verzorgen over digitaal toetsen. WLP maakt al jaren gebruik van RemindoToets, maar voor alle leden van WLP is digitaal toetsen nu nog makkelijker binnen handbereik gekomen, nu WLP RemindoToets heeft geïntegreerd in WLP Connect.

WLP is 10 jaar geleden gestart als project van de ROC’s Markiezaat College en Scalda, om samen operator opleidingen te ontwikkelen. Daarmee werden zij onafhankelijk van externe opleiders die voorheen de opleidingen ontwikkelden. Inmiddels is WLP een samenwerkingsverband van 16 ROC’s. Via de digitale applicatie WLP Connect, ontwikkeld door Paragin, delen ze hun kennis en kunde in de procestechniek. Zo worden er lesmaterialen en opdrachten ontwikkeld en uitgewisseld. Recent is daar een flink gevulde itembank in RemindoToets bij gekomen, waarmee de ROC’s de mogelijkheid krijgen om de theorie-examens digitaal af te nemen.

Tijdens de docentendag werden aanwezige docenten geïnformeerd over digitaal toetsen met RemindoToets. Naast de nodige functionaliteiten, is er ook stilgestaan bij wat er nodig is om deze stap te kunnen zetten. Aan de hand van het Vier in Balans model zijn de voorwaarden voor digitaal toetsen besproken. Ook de bijbehorende poster met de checklist van Kennisnet bleek een mooie handreiking.

Docenten zijn vooral enthousiast over digitaal toetsen vanwege het gemak dat het oplevert. Met het eenvoudiger kunnen nakijken van de resultaten zou men enorm veel tijd kunnen winnen. De beschikbaarheid van computers en de beveiligingsmaatregelen die getroffen moeten worden, zijn de grootste uitdaging. De papieren toetsen van RemindoToets bieden daarvoor een mooie oplossing op korte termijn.

Naast de workshop van Paragin kregen de docenten een rondleiding door de biodieselfabriek en trainingsplant van het Techniek College Rotterdam. Daarnaast werden drie nieuwe leermiddelen geïntroduceerd. De dag werd afgesloten met de ‘docent in het zonnetje’-uitreiking. Twee docenten van het ROC van Twente werden hierin bedankt voor hun buitengewone en actieve bijdrage aan WLP Connect.