The International Science and Evidence Based Education Assessment

UNESCO heeft recentelijk een groot onderzoek gedaan naar de verloop van het onderwijs in de laatste 50 jaar:

UNESCO heeft recentelijk een groot onderzoek gedaan naar de verloop van het onderwijs in de laatste 50 jaar: the Science and Evidence-based Education (ISEE) Assessment. Honderden wetenschappers uit bijna 50 landen werkten er aan mee. Naast deze terugblik is er ook gekeken hoe het onderwijs zich op dit moment én in de toekomst zal blijven ontwikkelen.

Voor het eerst

Het onderzoek is opgezet door het UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development (MGIEP). De vraag was welke ontwikkelingen zich de laatste 5 decennia hebben voorgedaan en waar het onderwijs nu naar toe gaat. Het uiteindelijke rapport had als doel om informatie te verzamelen, waarmee het onderwijs gericht verbeterd kan worden. Dit moest multidisciplinair zijn, om zo veel mogelijk kennis samen te kunnen brengen. In het onderzoek zijn daarom veel verschillende perspectieven meegenomen. Zo werkten er ander andere onderwijswetenschappers, pedagogen en filosofen aan mee.

Er wordt expliciet aangegeven dat het rapport niet bedoelt is om directe wijzigingen voor te schrijven aan beleidsmakers. De onderzoekers omschrijven het eerder als informatie die relevant is voor aanpassingen aan beleid op verschillende vlakken. Zo kun je bijvoorbeeld ook suggesties vinden op sociaal-economisch gebied.

Een aantal boodschappen

De onderzoekers hebben een aantal duidelijke boodschappen aan de lezer. De terugblik op de laatste 50 jaar laat zien dat er op verschillende punten sterke vooruitgang is geboekt, zoals geletterdheid en technologische ontwikkeling. Maar ook is er nog veel werk te doen. Zo is er, bedoeld of onbedoeld, meer ongelijkheid ontstaan en is het onderwijs te individualistisch.

Er wordt ook te veel gericht op resultaten, terwijl we meer bezig moeten zijn met het ontwikkelen van mensen. De onderzoekers stellen dat onderwijs niet alleen een academisch aspect is, maar ook sociale en emotionele onderdelen heeft die mensen moeten leren. Er moet minder nadruk komen op de prestatie en meer op de menselijke kant van het leren.

Er wordt ook ingegaan op het financiële onderdeel van het onderwijs. Er wordt gewaarschuwd voor de mate waarin grote bedrijven het onderwijs beïnvloeden. Dit gebeurt al wanneer bedrijven zo efficiënt mogelijk hun producten willen verkopen, wat vaak ten koste gaat van de lerende jongeren. De nieuwe technologieën die daarbij komen kijken zijn wel een erg sterk middel, stellen de onderzoekers. Ze hebben vooral voor leerlingen met speciale behoeften veel toevoeging.

Toekomstige aanpak

De conclusie voor de toekomstige aanpak, is dat er meer gericht moet worden op de leerling als persoon en hoe we het beste die persoon tot ontwikkeling kunnen brengen. We moeten minder richten op prestatie en meer op de cognitieve en sociale ontwikkeling. Het rapport stelt dat leerlingen daarom recht moeten hebben op gepersonaliseerde leerervaring. Mensen leren op verschillende manieren en dat moet terug te zien zijn in het onderwijs.

Leerlingen moeten ook meer zelf op zoek kunnen naar hun eigen kennis. Een grote, globale database met kennis en suggesties voor onderwijs kan hier een goede uitkomst bieden. Een verbeterde koppeling tussen het onderwijs en de omgeving kan ook voor verbeterde ontwikkeling zorgen.

Verder moet het onderzoek binnen het onderwijs beter geëvalueerd worden. Op dit moment worden er regelmatig conclusies getrokken op basis van homogene groepen. Dit leidt tot minder kennis over minderheidsgroepen, die als gevolg niet goed in het onderwijs worden betrokken. Door onderzoek aan te scherpen en dit diverser te maken, kunnen alle groepen in gelijke verhouding het beste onderwijs krijgen.


Lees alle aanbevelingen en het gehele rapport op de website van MGIEP/UNESCO: https://mgiep.unesco.org/iseeareport