Welke vraagtypen zijn er?

De grootste vragenbanken in RemindoToets bestaan voor ongeveer 70% uit meerkeuzevragen. Dat is op zich niet vreemd, want

De grootste vragenbanken in RemindoToets bestaan voor ongeveer 70% uit meerkeuzevragen. Dat is op zich niet vreemd, want het is een effectief vraagtype voor allerlei soorten kennis. Bovendien is het relatief simpel om aan te maken. Het is ook voor toetskandidaten overzichtelijk en eenvoudig te beantwoorden. De andere vraagtypen kunnen echter veel nuttige opties geven om passende en creatieve vragen te maken.

Bij Paragin weten we als geen ander dat meerkeuzevragen doeltreffend en efficiënt kunnen zijn, maar het is niet zonder reden dat er nog andere vraagtypen in RemindoToets zitten. Ze helpen om de kennis van kandidaten op verschillende manieren te toetsen.

Uit onderzoek blijkt dat vraagsoorten anders dan de meerkeuzevraag op een andere manier de stof kunnen bevragen. Dit zorgt ervoor dat je als onderwijsontwerper gerichter kennis kan testen. Als je bijvoorbeeld een stappenplan of procedure wilt bevragen, ben je met een meerkeuzevraag gelimiteerd. Door in dit geval een sorteervraag te gebruiken, moet de kandidaat elk onderdeel in de juiste volgorde zetten, in plaats van kiezen uit vier vooraf opgestelde antwoorden. Kijk daarom eens in de onderstaande lijst met alle andere beschikbare vraagtypen. Misschien kun je vragen ontwikkelen die nog beter passen bij wat je wilt toetsen!

Binnen RemindoToets zijn er 13 vraagsoorten naast de klassieke meerkeuzevraag. Elk punt bevat een koppeling naar het betreffende artikel in de Kennisbank, zodat je er meteen meer over kunt lezen:

 1. Drag & Drop / Sleepvraag. Bij dit type vraag moet de kandidaat één of meer afbeeldingen op de juiste plaats op een achtergrondafbeelding plaatsen. Dit kan door middel van het slepen van afbeeldingen naar van tevoren gedefinieerde gebieden. Vraagontwerpers kunnen dit gebruiken om het plaatsen van onderdelen te toetsen. Denk hierbij aan een model of stappenplan, of mechanische onderdelen op de juiste positie zetten.
 2. Grafische verbindvraag. Met de grafische verbindvraag kan een kandidaat verbindingen leggen tussen twee punten. De vraagontwerper maakt verschillende vlakken aan, waartussen kandidaten de correcte lijnen moeten trekken. In de onderstaande afbeelding zijn de schrijfsters met het juiste boek verbonden.
 3. Hotspotvraag. Met een ‘hotspot’ bedoelen we hier een bepaalde plek op een afbeelding, die het juiste antwoord aangeeft. Je kunt hierbij denken aan topografische vragen, waarbij een kandidaat een plaats of gebied moet aangeven. Er kunnen meerdere gebieden per vraag zijn en dus ook meerdere antwoorden. De vorm van een gebied kan cirkelvormig zijn, of er kan een eigen vorm worden gemaakt. Deze gebieden zijn voor de kandidaat niet zichtbaar. In het onderstaande voorbeeld is het antwoord juist als de kandidaat het markeringsteken in de paarse cirkel plaatst.
 4. Invulvraag. Bij een invulvraag kan de kandidaat een getal of woord invoeren. Het is mogelijk om een invulveld in een zin te plaatsen, waarbij één of meerdere ontbrekende woorden ingevuld moeten worden. De kandidaat kan hier wat speling bij krijgen door het gebruik van jokers. De vraagontwerper kan deze inzetten om bijvoorbeeld een fout gespeld woord toch goed te keuren. RemindoToets kijkt dit vraagtype automatisch na.
 5. Keuzelijstvraag. Dit vraagtype wordt hetzelfde opgesteld als een invulvraag. Het verschil is dat een kandidaat niet handmatig een tekst invult, maar kiest uit een lijst die uitklapt. De ontwerper moet in dit geval dus antwoorden vooraf opstellen. Voor elk antwoord kan het puntenaantal verschillen.
 6. Matching-matrixvraag. Hiermee worden antwoordmogelijkheden in een tabel (matrix) geplaatst. Het aantal invulvelden kan de ontwerper zelf bepalen. Er zijn daarbij drie mogelijkheden voor het aantal juiste antwoorden: één antwoord voor de gehele matrix; één antwoord voor elke rij in de matrix; of meerdere antwoorden per rij. Gebruik dit vraagtype om kandidaten correcte combinaties te laten kiezen.
 7. Meervoudig-juistvraag. De opzet van deze vraag is hetzelfde als een meerkeuzevraag, behalve dat er meerdere antwoorden goed kunnen zijn.
 8. Open vraag. Bij dit vraagtype moeten kandidaten hun antwoord noteren in een tekstveld. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van een casustekst, die ook in RemindoToets opgesteld zijn.
 9. Sorteervraag. Als je wil toetsen of kandidaten kennis hebben van een procedure, kun je dat meten met de sorteervraag. Deze stelt een kandidaat in staat om onderdelen in een bepaalde volgorde te plaatsen.
 10. Uploadvraag. Gebruik dit vraagtype als de kandidaten een bestand moeten uploaden vanaf hun eigen device. Het type bestand is ook aan te geven, kandidaten kunnen zo gelimiteerd worden om bijvoorbeeld alleen Word- of PDF-bestanden in te leveren.
 11. Tekenvraag. De tekenvraag is het nieuwste vraagtype! Hiermee is het mogelijk om kandidaten tekeningen te laten maken. Er kan een afbeelding op de achtergrond staan, waar overheen getekend kan worden. Kandidaten kunnen zo onderdelen markeren en daarbij zelf ook tekstblokken toevoegen.
 12. Werkbladvraag. De werkbladvraag stelt ontwerpers in staat om een werkblad naar wens in te vullen. Er zijn meerdere manieren om antwoorden van kandidaten te verwerken. De werkbladvraag heeft veel verschillende toepassingen, voornamelijk voor onderwerpen die met financiën te maken hebben.
 13. AlgebraKiT is een bijzonder vraagtype, omdat dit eigenlijk een koppeling is. Dit vraagtype wordt ontwikkeld door een organisatie met dezelfde naam. Het stelt je in staat om verschillende wiskundige vragen te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor herleiden en vereenvoudigen. Een handige feature is dat AlgebraKiT automatisch de opgegeven formules kan controleren. Je ziet dus meteen of deze correct is ingevoerd. Je kunt meer lezen in het Kennisbankartikel, of op de website van AlgebraKiT.

Daarnaast is er de mogelijkheid om een samengestelde vraag te maken. Dit is elke combinatie van bovenstaande vraagtypes, die samen één grote vraag vormen in een toets. Kijk hiervoor ook in het Kennisbankartikel Samengestelde vraag.