If you can’t beat them, use them!Kinderen, jongeren en volwassenen; bij iedere generatie is hij populair, gaat hij overal mee naar toe en is men vaak niet meer zonder hem te zien: de mobiele telefoon! Het mobieltje gaat vaak ook mee naar school, of dit nou het basisonderwijs, middelbaar onderwijs, hoger onderwijs of volwassenenonderwijs is. Sommigen zijn van mening dat een

Examenlokaal op wielenExamen doen is voor iedereen spannend. Het scheelt dan al enorm, wanneer je je geen zorgen hoeft te maken om files, je niet hoeft te reizen naar een onbekende locatie en je vriendelijk en professioneel ontvangen wordt voor je examen. Bij Hoffelijk financieel wordt hiervoor de Examenbus ingezet! Om financieel adviseurs te ontzorgen bij het

Training ToetsanalyseToetsen analyseren is een hele uitdaging. In RemindoToets zijn allerlei analyse-gegevens zichtbaar, die informatie geven over de kwaliteit van de afgenomen toetsvragen en toetsen. Maar wat zegt nou een P-, a-, rir– of rar-waarde, de Cronbachs alfa of de frequentieverdeling? Daarom hebben we in de training van oktober aandacht besteed aan Toetsanalyse in RemindoToets. Samen met de

Training Dat zal je leren! Hoe stel je concrete leerdoelen op?Het opstellen van concrete leerdoelen is niet altijd even makkelijk. Om onze klanten hiervoor handvatten te bieden, organiseerden we 27 september een training. Waarom is het zo belangrijk goed af te kaderen wat het instructieprobleem of de behoefte is én of instructie daadwerkelijk de oplossing is? Op welke manier breng je precies in beeld wat

Het effect van herkansingen op de toetsresultatenJe biedt zelden één examenpoging aan. Vaak zijn er één of meerdere herkansingsmogelijkheden nodig om de grote groep kandidaten door een toetsprogramma te helpen. Wat is nu het effect van die herkansingen? Soms zijn er examenkandidaten die echt wel de kennis, vaardigheid en mogelijkheden hebben om te kunnen slagen voor een toets, maar toch zakken. Soms met