Het jaar 2022Eindelijk! Ook een diploma voor leerlingen van het speciaal onderwijs!Sinds het schooljaar 2021-2022 kunnen alle leerlingen binnen het voorgezet speciaal onderwijs (VSO) ook een schooldiploma ontvangen. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen, waarin beschreven staat dat alle leerlingen

Papieren toetsen in RemindoToetsHoewel we ons richten op digitale systemen, is het ook mogelijk om via RemindoToets papieren toetsen uit te leveren en na afname digitaal te verwerken (en na te kijken!). Dit

Vijf bijzondere onderzoeken van het afgelopen jaarEducation Next, een Amerikaans onderwijsblad, publiceerde een lijst met significante onderzoeken. Vijf van deze onderzoeken lichten we graag uit. Terughoudende ouders Welk deel van de opvoeding van een kind is

Digitaal onderwijs voor thuiszittersTijdens de pandemie hebben we allemaal ervaren hoe het is om langdurig thuis te moeten zijn. Voor sommige scholieren is dit om een andere reden noodzakelijk, bijvoorbeeld omdat zij een