Verbetert het online onderwijs academische resultaten?Vanwege de pandemie is er op grote schaal overgeschakeld naar online onderwijs. Een recent gepubliceerd artikel beschrijft het effect van online onderwijs op academisch succes onder studenten. De onderzoeker heeft

Plagiaatcontrole in RemindoToetsRemindoToets ondersteunt het gebruik van twee soorten plagiaatcontrole: TurnItIn en Ouriginal. Wanneer een kandidaat een toets heeft afgerond, kan met deze software gekeken worden of er overeenkomsten zijn met andere

The International Science and Evidence Based Education AssessmentUNESCO heeft recentelijk een groot onderzoek gedaan naar de verloop van het onderwijs in de laatste 50 jaar: the Science and Evidence-based Education (ISEE) Assessment. Honderden wetenschappers uit bijna 50

Welke vraagtypen zijn er?De grootste vragenbanken in RemindoToets bestaan voor ongeveer 70% uit meerkeuzevragen. Dat is op zich niet vreemd, want het is een effectief vraagtype voor allerlei soorten kennis. Bovendien is het

Paragin in Pictio OnderwijspodcastWat gebeurt er de laatste jaren op het gebied van het evalueren van wat leerlingen kunnen? In de Pictio Onderwijspodcast van 29 juni vertelt Jeroen Bakker onder andere over programmatisch