Noordhoff levert complete leermiddelen en leeroplossingen voor de basisschool, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de lerende professional. Hans Terpstra vertelt over de samenwerking met Paragin.

Even voorstellen!

Hans: Mijn functietitel bij Noordhoff is ‘Product Manager’. Ik houd mij bezig met het aanbieden van onze content in een digitale omgeving, ik ben daarom veel in contact met Paragin.

Wij zetten RemindoToets al een aantal jaar veel in bij het hoger onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo’s. We maken een onderscheid tussen oefentoetsen en toetsen die ingepland worden. De oefentoetsen worden gebruikt als ondersteuning bij lessen, de geplande toetsen zijn echt voor summatieve evaluatie bedoeld. In de professionele markt zijn wij onder andere bij de zorg betrokken, waar wij ook (oefen)toetsen aanbieden.

Hoe is Noordhoff met Paragin in contact gekomen?

Hans: Digitaal leren liep bij ons goed, wij hadden daar een eigen platform voor ontwikkeld. We wilden daarnaast ook toetsen gaan aanbieden, maar dit was voor ons zelf te ingewikkeld om te bouwen. Voornamelijk vanwege de statistieken die daarbij komen kijken en het opzetten van functionaliteiten als toetsmatrijzen zou dit erg complex worden. Vandaar dat Noordhoff op zoek ging naar een externe oplossing.

Het was van groot belang dat het nieuwe systeem stabiel zou zijn. Als een digitale leermethode tijdelijk niet werkt is dat een minder groot probleem dan wanneer een toetssysteem wegvalt. In eerste instantie hadden wij een ander systeem ingevoerd, voor RemindoToets. Hier miste echter de stabiliteit die wij zochten.

Vervolgens zijn er een aantal partijen uitgenodigd waar Paragin er een van was. Er werd een duidelijk verhaal gebracht, met daarbij de mogelijkheid om de bestaande vragenlijsten over te zetten. Dit was een goede service die snel werd uitgevoerd.

Jullie werken inmiddels vier jaar met Paragin samen. Ben je tevreden over de samenwerking?

Hans: Zeker! Als wij zelf met een verzoek bij Paragin komen gaat dit altijd in goed overleg. Omdat Paragin om de paar maanden met een release komt, weten wij wanneer een verzoek in behandeling wordt genomen. Een voorbeeld van zo’n verzoek kwam van docenten die van onze methoden gebruik maken. Wij bieden bij een methode per hoofdstuk een summatieve toets aan, maar soms wilden de docenten een toets die meerdere hoofdstukken bevat. Om de summatieve toetsen wat flexibeler te maken, vroegen de docenten ons of zij zelf toetsen konden gaan samenstellen. Wij hebben aan Paragin gevraagd om een aanpassing te doen, zodat docenten zelf de vragen kunnen kiezen en daar een toets van te maken. Dit bleek erg succesvol te zijn!

Ik ben zelf erg tevreden over onze samenwerking. Ik heb rond gevraagd bij de auteurs, editors en ontwikkelaars die zich daar volledig bij aansluiten. Het platform is veilig en stabiel, en voor ons dus erg betrouwbaar.


Onze producten ondersteunen een leven lang. Van leren en examineren, online oplossingen voor het vastleggen en presenteren van prestaties, loopbaanbegeleiding, permanente educatie tot erkennen en certificeren.

De collega’s van het team Sales & Implementatie vertellen graag over de mogelijkheden die onze platforms bieden. Ze zoeken samen met nieuwe gebruikers naar de best passende oplossing en adviseren en ondersteunen bij de inrichting en het in gebruik nemen hiervan.
Dit kunnen grote projecten zijn die vragen om uitgebreid projectmanagement, tot aan projecten waar vrijwel meteen wordt gestart met gebruik van de software en alleen een introductie of training nodig is.

Wie gebruik maken van onze platforms varieert enorm: van onderwijs (hogescholen en universiteiten, voortgezet-, middelbaar- en praktijkonderwijs), tot uitgeverijen, exameninstellingen, overheid en allerlei bedrijven.

In deze Paragin Update vertelt Frank over het werken bij Paragin en team Sales & Implementatie en onlangs stelde Henri zich voor.

Heb je ervaring met digitaal leren, of juist met toetsen en examineren?
Heb je een onderwijskundige achtergrond, of kennis van onderwijssoftware vanuit een ICT-achtergrond?
Zit je deze Paragin Update te lezen en denk je bij jezelf “Dat lijkt me nu een leuke baan”?

Stuur dan eens een berichtje naar nijenhuis@paragin.nl!


Wanneer een nieuw product of idee wordt bedacht, verspreidt dit zich geleidelijk binnen een groep. Afhankelijk van een aantal factoren kan dit snel gaan, of juist erg langzaam. Ook jouw rol in dit proces kan daarbij van belang zijn, terwijl je dit misschien niet eens door hebt. Weet je eigenlijk wel precies welke rol jij speelt in het verspreiden van een innovatie?

Sociologie professor Everett Rogers publiceerde in 1962 de eerste druk van zijn boek ‘Diffusion of Innovations’, waarin hij een theorie toelicht voor de adoptie en verspreiding van innovaties. Diffusie is daarbij het proces waarmee een innovatie wordt verspreid door het gebruik van (verschillende) communicatiemiddelen.

Zowel individuen als organisaties hebben een essentiële positie bij dit proces. Daarnaast zijn er volgens Rogers een viertal elementen die van grote invloed zijn op het tempo en de schaal waarop de verspreiding plaatsvindt.

  • De innovatie zelf is het eerste element. Rogers omschrijft een innovatie als een ‘idee, gewoonte of object wat door een individu of andere groep als nieuw wordt beschouwd’. Een innovatie is daarmee een soort status, die voor elk individu of elke groep verschillend kan zijn.
  • Een sociaal systeem, het tweede element, heeft daarmee te maken. Het kan omschreven worden als aan elkaar gerelateerde eenheden die een gedeeld doel hebben. Een organisatie is daar een goed voorbeeld van, omdat daarin vaak gestreefd wordt naar een bepaald doel. Innovaties kunnen helpen om die doelen te behalen.
  • Het derde element bevindt zich altijd in een sociaal systeem, namelijk kanalen of middelen voor communicatie. Hiermee kunnen individuen en organisaties elkaar op de hoogte houden. De verspreiding van innovatie zal dan ook via deze kanalen gebeuren, zowel bewust als onbewust.
  • Het vierde element is tijd. De snelheid waarmee een innovatie zich verspreid hangt samen met de tijd die het kost om de innovatie door te voeren. Een goed voorbeeld is de vergelijking tussen smartphones en elektrische auto’s. Een elektrische auto heeft voor zowel individuen als de samenleving grote veranderingen tot gevolg, bijvoorbeeld de vereiste aanleg van oplaadpalen. Smartphones hebben daarentegen weinig aanpassing nodig, waardoor het minder tijd kost om deze innovatie te adopteren.

Rogers zag in dat mensen en organisaties niet allemaal tegelijk beginnen met het accepteren van innovaties. Er zijn altijd mensen die risico nemen met het oppakken van een innovatie, met daartegenover degenen die liever vasthouden aan de huidige stand van zaken. Rogers heeft hiervoor vijf verschillende groepen geïdentificeerd in zijn theorie:

  1. Vernieuwers (innovators)
  2. Vroege oppakker (early adopters)
  3. Voorloper (early majority)
  4. Achterlopers (late majority)
  5. Achterblijvers (laggards)

Er zijn een groot aantal redenen te bedenken waarom mensen en organisaties zich in een bepaalde groep bevinden. Soms is dit door bewuste keuzes, soms omdat er juist geen reden is om een innovatie op te pakken of omdat men zich niet bewust is dat de innovatie bestaat.

Wat echter wel cruciaal kan zijn, is inzien in welke groep jij of je organisatie zich bevindt. Dit kan natuurlijk per innovatie verschillen, maar als je er te laat achter komt dat een innovatie bijvoorbeeld bij concurrenten al lang geleden is opgepakt, kan dit gevolgen hebben. Je bewust zijn van innovaties kan je daarom een voorsprong geven als je vooruitstrevend wil zijn!


Bron: Rogers, E. M. (2010). Diffusion of innovations. Simon and Schuster.