KCH biedt met NLQF-inschaling van het certificaat ‘Winkelmedewerker’ extra waarde aan winkelmedewerkers

Als eerste kwalificatie in de sector handel, is het branchecertificaat ‘Winkelmedewerker’ op NLQF niveau 1 ingeschaald. Met deze

Als eerste kwalificatie in de sector handel, is het branchecertificaat ‘Winkelmedewerker’ op NLQF niveau 1 ingeschaald. Met deze kwalificatie van KCH kunnen scholen in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs, hun leerlingen een certificaat laten behalen op mbo 1 niveau. Ook leerlingen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen met dit certificaat hun vaardigheden aantonen.

Niet alleen voor de leerlingen en de scholen is dit van meerwaarde: ook KCH is erg blij met de succesvolle inschaling.

Het branchecertificaat is met deze inschaling aantoonbaar gelijkwaardig aan het mbo-niveau 1. De toekenning geeft meerwaarde aan het branchecertificaat voor de leerling, de school en het bedrijfsleven. Met het certificaat ‘Winkelmedewerker’, voorzien van het NLQF 1 logo, is het voor toekomstig werkgevers direct duidelijk welke vaardigheden de leerling beheerst. Zo vergroten de leerlingen hun kansen op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst.

Wat is dat eigenlijk, NLQF?

NLQF is een kader voor het bepalen en inschalen van allerlei kwalificaties en opleidingen, van basiseducatie tot doctoraat. Ook bedrijfsopleidingen en meerjarige avondstudies kunnen ermee ingeschaald worden, zodat op een eenduidige manier het niveau is vastgesteld en met elkaar vergelijkbaar wordt.

Een inschaling biedt geen informatie over de geleverde studie-inspanning, of de inhoud van de opleiding of het certificaat, maar over het niveau waarop men iets kan en weet, wanneer een bepaald leerproces is afgerond.

Door koppeling van het nationale kwalificatieraamwerk NLQF, aan het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF), kunnen kwalificaties uit 39 Europese landen met elkaar vergeleken worden.

Nationale en internationale kwalificaties, diploma’s en certificaten kunnen zo eenvoudig op niveau vergeleken worden. Het kwalificatieraamwerk helpt mensen makkelijker aan te tonen op welk niveau ze werken. Dit biedt meer zekerheid voor werkgevers, werknemers, studenten en opleiders.

Acht niveaus

NLQF kent acht niveaus en één instroomniveau. Hoe hoger het niveau, hoe meer verdiepte kennis, complexere vaardigheden, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid vereist is om op dit niveau geplaatst te worden.
Zo is de havo bijvoorbeeld ingeschaald op NLQF niveau 4 en zijn hbo-opleidingen en universitaire masteropleidingen op NLQF niveau 7 ingeschaald.

Het niveau van een kwalificatie wordt vastgesteld aan de hand van beschrijvingen, van wat iemand weet en kan na voltooiing van het leerproces, de complexiteit en de mate van zelfstandigheid, ongeacht waar deze zijn doorlopen. Om dit te beoordelen moet een kwalificatie in leerresultaten beschreven worden, waarin het niveau van kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zijn beschreven.

NLQF in de praktijk: een paar vragen aan Marijke Backx van KCH.

Al ruim 15 jaar maakt KCH met een groot aantal scholen in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs, het branchecertificaat ‘Winkelmedewerker’ mogelijk. Het examenportfolio hiervoor is ingericht in het ePortfolio-platform van Paragin, waar zo’n 100 scholen hun eigen schoolomgeving hebben, om de resultaten van hun leerlingen vast te leggen en ter beoordeling in te dienen.

We spraken met Marijke Backx, naast directeur van examenaanbieder ESS Examenservices, ook directeur van KCH, over NLQF en het branchecertificaat ‘Winkelmedewerker’.

 

Wat betekent het voor de leerlingen en voor toekomstige werkgevers nu de ‘Winkelmedewerker’ ingeschaald is volgens NLQF?

“Voor leerlingen en medewerkers die dit certificaat behalen is dit van grote meerwaarde. Zij tonen hiermee aan, dat zij op mbo 1 niveau werken. Zo vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. Voor (toekomstig) werkgevers is het, aan de hand van het certificaat ‘Winkelmedewerker’, voorzien van het NLQF 1 logo, duidelijk op welk niveau een medewerker kan worden ingezet.

De branche, de scholen en de leerlingen zijn zeer positief over deze inschaling. De doelgroep verdient het dat hun vaardigheden en talenten gewaardeerd worden op het juiste niveau. Zij hebben een belangrijke plaats op de arbeidsmarkt. Het werk van de winkelmedewerker is van vitaal belang voor de samenleving.

Het KCH branchecertificaat is met deze inschaling aantoonbaar gelijkwaardig aan het mbo-niveau 1. De toekenning geeft meerwaarde aan het branchecertificaat voor de medewerker en het bedrijf.
In vervolg op deze inschaling zal KCH ook een aanvraag indienen voor andere kwalificaties, waarvoor een certificaat binnen ons digitale portfolio te behalen is.“

 

Wat vroeg het van jullie vanuit KCH om ‘Winkelmedewerker’ ingeschaald te krijgen? Was het een complex traject om te doorlopen?

“KCH biedt een digitaal portfolio (van Paragin) en assessment, voor het aantonen van de prestatiestandaard. Een opleider of school begeleidt een medewerker in het proces.
De branche heeft al haar stempel gezet op dit certificaat, met het praktijkdeel uit het entreedossier. In lijn met deze ontwikkelingen hebben wij een formele waardering van ons branchecertificaat aangevraagd bij het NCP NLQF.

Deze organisatie is aangesteld om het niveau van kwalificaties te controleren en in te schalen in het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF.
Voor de aanvraag bij het NLQF hebben we een organisatie-, proces- en een productonderdeel doorlopen.

Doordat KCH werkt met een kwaliteitshandboek en we nauw aangesloten zijn bij ESS Examenservices, kennen we de werkwijze van audits en certificeringstrajecten. Bovendien heeft Els Kranen, als projectleider van deze aanvraag, haar expertise vakkundig ingezet.
Voor het traject van inschaling is het van belang dat je thuis bent in de materie van het aantonen van processen en de kwaliteit van producten.

Het NCP NLQF gaat grondig te werk bij het beoordelen van de validiteit van de organisatie en de beschrijving en uitwerking van de kwalificatie. Het doorlopen van dat beoordelingstraject vraagt een heldere visie en onderbouwde werkwijze van de organisatie en een duidelijke beschrijving van de inhoud van de kwalificatie en de examinering. Dit vergt zeker een inspanning van de aanvrager, in dit geval KCH.

Maar het is ook waardevol. Je moet je zaakjes goed op orde hebben om deze inschaling te kunnen verkrijgen. Ook dat draagt bij aan de waarde van het certificaat van de deelnemer. En dat is waar het uiteindelijk om draait.“

 

Heb je tips voor andere organisaties die ook nadenken over inschaling volgens NLQF? Zijn er aandachtspunten of valkuilen waar je andere organisaties over kunt adviseren?

“Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF is zeer bereid om mee te denken met organisaties, die zich willen laten valideren en/ of een inschalingsverzoek willen indienen. Wij hebben zelf meerdere malen contact gehad, wat zeker waardevol was voor het succesvol doorlopen van het traject. Dit raden wij andere organisaties dan ook aan: zoek vanaf het begin contact met hen, zij helpen je verder op weg.“

 

KCH en ESS werken al jaren samen met Paragin, naast de portfolio’s voor ‘Winkelmedewerker’ en andere portfolioprojecten ook op gebieden als examinering en kennistoetsing. Hoe bevalt deze samenwerking?

“Paragin en KCH en ESS werken inderdaad al heel veel jaar samen. En dat is niet voor niets. Eerlijk gezegd hebben we wel eens onderzoek gedaan bij een andere leverancier, maar we vinden de kwaliteit en wijze van samenwerking die Paragin levert niet terug bij de andere aanbieders.

Paragin denkt naast het digitale aanbod ook onderwijskundig mee. Dat heeft meerwaarde voor ons als ontwikkelaars, maar ook voor de gebruikers van de producten. Gebruikers zijn zelfs wel eens bij gesprekken met Paragin aanwezig. Bovendien is het mooi dat de digitale omgeving door Paragin aangepast wordt aan de gebruiker: iedere school herkent zijn eigen beeldmerk en kleuren.

ESS is op dit moment volop bezig met het leveren van digitale theorie- en praktijkexaminering voor het mbo. Hierin wordt nauw samengewerkt met Paragin. De Corona-crisis geeft een boost aan het digitaal werken. Gelukkig is er afgelopen jaren geïnvesteerd door Paragin en ESS in de digitale producten en processen.
Co-creatie, deskundigheid en vertrouwen zijn de kernwaarden van KCH en ESS. Deze kernwaarden komen alle drie duidelijk terug in de samenwerking met Paragin.“