Harry Molkenboer: “Leer de röntgenfoto van je toets beoordelen”

“In de praktijk zie ik veel onzekerheid als het gaat om toetsanalyse en om het bepalen van cesuur.

“In de praktijk zie ik veel onzekerheid als het gaat om toetsanalyse en om het bepalen van cesuur. Het zijn beide veelal rekenkundige onderwerpen en dat maakt het voor veel mensen complex, zelfs wanneer alle gegevens beschikbaar zijn. Ik zie het als mijn taak om kennis hierover te delen, zodat we studenten terecht laten zakken of slagen, bovendien is het niet zo ingewikkeld als velen denken”, zegt Harry Molkenboer. Op 28 maart a.s. geeft hij een gratis training bij Paragin voor alle gebruikers van RemindoToets. 

Harry Molkenboer is de eigenaar van Bureau voor Toetsen & Beoordelen. Veel mensen kennen Harry als auteur van boeken over toetsontwikkeling. Dit jaar ontving Harry als één van de eerste personen in Nederland zijn masterdiploma als Toetsdeskundige.

Op donderdag 28 maart a.s. is Harry bij Paragin in Nijkerk. Hij verzorgt die middag een training over toetsanalyse en cesuur bepalen. Tijdens de training krijgen deelnemers concrete handvatten, waarmee ze in hun eigen praktijk toetsen en vragen kunnen verbeteren.

Toetsanalyse

“Ik heb voor het onderwerp toetsanalyse gekozen, omdat een analyse van de zogenaamde toets- en itemindices zoals een p-waarde (moeilijkheid) en een Rir-waarde (onderscheidend vermogen van een vraag), handvatten geven om naar de kwaliteit van de vragen en de toets te kijken. Hiermee kunnen vragen en de toets verbeterd worden voor een volgende afname. Werken met lastige formules is helemaal niet nodig om de analysegegevens uit RemindoToets te kunnen gebruiken. Het gaat om het kunnen geven van betekenis aan de verschillende indices, mede in relatie tot elkaar. Die betekenis ga ik toelichten aan de hand van verschillende voorbeelden. Aan het einde van de middag hebben de indices geen geheimen meer voor je en kun je ze zelf toepassen”, vertelt Harry.

Cesuur

Harry: “Mensen zeggen vaak: de cesuur is een 5,5. Dan zeg ik altijd: wat jij noemt, is een cijfer, maar bij welke score heb je een 5,5? Die score is de cesuur. En waarom wordt daar vaak gedachteloos 55% voor gebruikt? Hoe zit dat bij gesloten vragen en bij open vragen? Door de cesuur te bepalen, neem je als toetsmaker een hele belangrijke beslissing. Je moet het op een goede manier vaststellen, anders weet je niet of de beslissingen zoveel als mogelijk recht doen aan terecht gezakte of terecht geslaagde studenten. Daarom neem ik dit onderwerpen graag mee in de training.”

Het ontwikkelen en afnemen van een goede toets is volgens Harry complex. “Er komt veel bij kijken en het is afhankelijk van veel factoren. Ook van factoren die je niet kunt beïnvloeden. We hebben één ding wel redelijk in de hand: het ontwikkelen van een toetstechnisch goede toets, maar zelfs als je dat helemaal goed doet, is het nog niet 100%.”

Tot slot

“Het is voor mij de uitdaging om die kennis en inzichten aan te reiken die nodig zijn om toetsontwikkelaars goed te kunnen laten toetsen. Omdat we dan de beste beslissing nemen over welke student slaagt en welke zakt. Ik leer je zelf de kwaliteit van je toets te beoordelen. De toetsanalyse is de röntgenfoto van je toets en je vragen. Je moet hem alleen nog goed beoordelen.”

Er is nog een aantal plaatsen vrij voor de training op 28 maart. Wees er snel bij en schrijf je in via Paragin events.