Eye-tracking in het onderwijs, zie jij daar wat in?

Het volgen van oogbewegingen door middel van eye-tracking wordt in verschillende werkvelden gebruikt. De afgelopen jaren is er

Het volgen van oogbewegingen door middel van eye-tracking wordt in verschillende werkvelden gebruikt. De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de inzet van deze methode, voor het verbeteren van onderwijs.

Eye-trackers worden onder andere ingezet bij het verbeteren van (commerciële) websites. De ontwerpers kunnen zo namelijk precies zien naar welke onderdelen de gebruikers van de website kijken en hoe lang ze dit doen. Op een gegeven moment hebben onderzoekers bedacht om dit te gaan testen voor doeleinden in het onderwijs. Maar welke doeleinden zijn dit dan precies? Hieronder vind je er een aantal.

Verbeteren van (computer)onderwijs

Net zoals eye-trackers dienen voor het verbeteren van websites, werkt dit principe hetzelfde bij het onderwijs. Omdat bij studenten getest kan worden waar zij naar kijken bij het maken van opdrachten, kan zo achterhaald worden welke onderdelen verbetering nodig hebben. Mogelijk zijn er elementen die te afleidend zijn, of komt naar voren dat de aandacht van de blik bij bepaalde stukken tekst afdwaalt. Ontwerpers kunnen op die manier heel precies aanpassingen doen, om het gebruik van onderwijs sterk te verbeteren, zeker in een digitale omgeving.

Doorgeven van expertise

Bepaalde visuele taken kunnen voor beginners lastig zijn om op te pakken. Een voorbeeld hiervan is het bekijken van medische afbeeldingen, zoals scans of röntgenfoto’s. Het lastige aan dit onderwerp is dat experts het moeilijk vinden om de relevante informatie en processen over te dragen aan studenten. Eye-trackers helpen hierbij, omdat de metingen laten zien hoe experts visuele taken aanpakken. Door naar de oogbewegingen te kijken wordt duidelijk wat de aanpak is bij het identificeren van symptomen. Die data kan gebruikt worden om een passend cognitief proces op te stellen waarmee informatie kan worden aangeleerd aan studenten.

Verhogen van leesvaardigheid

De leesvaardigheid van een student kan verbeterd worden, doordat een eye-tracker inzicht kan geven in de manier waarop iemand leest. Zijn er bepaalde woorden of zinnen die voor een student moeilijk zijn, of hebben ze moeite met het vinden van cruciale informatie? Door de oogbewegingen te bekijken is het mogelijk om bij iemand met een zwakke leesvaardigheid aan te geven, aan welke onderdelen gewerkt moet worden.

Zichtbaar maken van mentale processen

Met behulp van een eye-tracker wordt meer inzicht gegeven in het gedachteproces. Een voorbeeld van een vakgebied met mentale, vaak onzichtbare processen is wiskunde. Zeker bij het gebruik van complexe berekeningen, is het voor een persoon vaak moeilijk om een complex proces te beschrijven. Door de oogbewegingen te volgen ziet een persoon zelf ook in of er bepaalde strategieën onbewust worden gebruikt. Wanneer achteraf uitleg wordt gevraagd over het proces, kan die persoon daarom beter verklaren waarom er bepaalde beslissingen worden genomen.


Bronnen:

Busjahn, T., Schulte, C., Sharif, B., Begel, A., Hansen, M., Bednarik, R., & Antropova, M. (2014). Eye tracking in computing education. In Proceedings of the tenth annual conference on International computing education research (pp. 3-10).

Ashraf, H., Sodergren, M. H., Merali, N., Mylonas, G., Singh, H., & Darzi, A. (2018). Eye-tracking technology in medical education: A systematic review. Medical teacher, 40(1), 62-69.

Horsley, M., Eliot, M., Knight, B. A., & Reilly, R. (Eds.). (2013). Current trends in eye tracking research. Springer Science & Business Media.

Strohmaier, A. R., MacKay, K. J., Obersteiner, A., & Reiss, K. M. (2020). Eye-tracking methodology in mathematics education research: A systematic literature review. Educational Studies in Mathematics, 104, 147-200.