Erkenning van Verworven Competenties: wat houdt zo’n EVC-traject nu eigenlijk precies in?

Van basisonderwijs naar middelbaar onderwijs en dan meestal nog een vervolg op een MBO, hogeschool en / of

Van basisonderwijs naar middelbaar onderwijs en dan meestal nog een vervolg op een MBO, hogeschool en / of universiteit. Met één, een aantal (of in sommige gevallen géén) diploma’s op zak begint het werkende leven. Klaar met school!
Maar je bent niet klaar met leren: ook ná je schoolopleiding leer je en ontwikkel je je steeds verder. Natuurlijk door de ervaring die je opdoet tijdens je werk. Daarnaast volg je wellicht een opleiding, trainingen, cursussen of workshops, in of buiten het vakgebied waarin je werkt. Je doet wellicht de boekhouding voor je voetbalvereniging, je leert Spaans omdat je graag in Spanje op vakantie gaat, of je restaureert in je vrije tijd een oude auto. Je leert je leven lang.

Maar wat als je deze opgedane kennis, vaardigheden en ervaring zichtbaarder wilt laten zijn? Bijvoorbeeld omdat je je verder wilt ontwikkelen middels een vervolgopleiding, maar niet opnieuw naar school wilt voor de dingen die je al door ervaring hebt geleerd. Of omdat je wilt solliciteren, maar je moeite hebt om aan te tonen dat je bepaalde vaardigheden, kennis en ervaring hebt en beheerst, of niet formeel het opleidingsniveau aan kunt tonen wat men in de vacature vraagt? Of misschien heb je zelfs een bepaalde erkenning nodig om je werk uit te mogen (blijven) voeren: je kúnt het wel, maar hoe laat je dat zíen?

Voor al deze situaties kan EVC een oplossing zijn: het Erkennen van Verworven Competenties. Maar hoe gaat zo’n traject dan in zijn werk? Veel mensen weten niet wat EVC is, terwijl het een mooi instrument is waarmee recht gedaan kan worden aan iemands ervaring en competenties. Daarom lichten we in dit artikel graag een EVC-traject op hoofdlijnen toe.

Om te starten heb je bedacht met welk doel je je ervaring wilt laten erkennen en je klopt hiermee aan bij een erkend EVC-aanbieder, die het traject in de door jou gewenste richting kan uitvoeren. De richting waarop je beoordeeld gaat worden kan een onderwijsstandaard zijn (MBO, HO of WO), maar ook een branchestandaard, een beroepscompetentieprofiel of functieprofiel.

De EVC-aanbieder zal dan een intakegesprek met jou als potentiële kandidaat plannen, om je loopbaandoel goed door te spreken en om te kijken of je voldoende werkervaring hebt. Als je die niet hebt, dan is EVC namelijk niet het beste instrument om erkenningen te behalen. Ervan uitgaande dat je wel voldoende ervaring en vaardigheden hebt en beheerst, zal vervolgens het EVC- traject starten – in heel veel gevallen met een EVC-portfolio binnen RemindoEVC.

Je krijgt een inlogcode voor je eigen EVC-portfolio, waarbij je online de mogelijkheid hebt om een persoonlijk dossier van jouw vaardigheden, ervaring en competenties op te bouwen. Zo kunnen alle gevolgde opleidingen, diploma’s en certificaten toegevoegd worden. Daarnaast werkervaring en relevante andere informatie en documenten, die bepaalde kennis en ervaring aantonen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan foto- of videomateriaal, werkstukken en projecten, geschreven of gesproken referenties van tevreden klanten of opdrachtgevers, werkzaamheden in je vrije tijd voor bijvoorbeeld een vereniging. Alles wat bepaalde competenties kan aantonen. Deze bewijsstukken kunnen binnen RemindoEVC gekoppeld worden aan de specifieke onderdelen en thema’s, waarop je beoordeeld gaat worden. RemindoEVC bevat keurig gestructureerd alle dossiers waarop de EVC-aanbieder beoordeelt.

Je kunt bij het opbouwen van het portfolio zowel persoonlijk als op afstand via het platform begeleid worden, door je persoonlijke begeleider, die je helpt een zo goed mogelijk portfolio op te bouwen.Wanneer het portfolio gereed is, worden er één of twee beoordelaars (ook wel assessoren genoemd) aan gekoppeld, met kennis van het gekozen dossier. Hierbij zal een gesprek (Criteriumgericht Interview) worden gepland tussen de beoordelaar en jou als kandidaat en mogelijk een werkplekbezoek, praktijkopdracht of simulatie. Tijdens het Criteriumgericht Interview wordt heel precies doorgevraagd op jouw kennis en ervaring, zodat de assessor zeker weet dat wat in je portfolio zit ook echt door jou beheerst wordt. Tijdens het werkplekbezoek kan de assessor je vragen om een bepaalde taak uit te voeren of uitleg te geven over iets dat op je werkplek te zien is. De beoordelaar kan zo op verschillende manieren bepaalde kennis of vaardigheden valideren.

Het is tevens mogelijk om via RemindoEVC een 360° feedback uit te sturen. Hierbij kun je jezelf beoordelen, maar de vragenlijst kan ook uitgestuurd worden naar een aantal bekenden. Dit kan bijvoorbeeld een collega zijn, een leidinggevende of een klant. Iemand die een beoordeling kan geven op jouw functioneren, met vragen over je houding, competenties en vaardigheden in relatie tot de gekozen richting. Het 360° feedback-rapport dat RemindoEVC hiervan maakt, kan tot gesprekspunten leiden voor de beoordelaar tijdens het criteriumgericht interview.

Is alles helemaal in kaart gebracht? Dan kan de beoordelaar tot slot de EVC-rapportage samenstellen volgens een vast format. Dit wordt het ErVaringsCertificaat genoemd, en is een formeel document namens de Erkende EVC-aanbieder en de assessor, waarin jouw vaardigheden en competenties staan, voorzien van uitgebreide onderbouwingen en conclusies. Na een interne controle kan het ErVaringsCertificaat aan jou uitgereikt worden en heb je een prachtig document met jouw competenties, vaardigheden, ervaring en kennis, gevalideerd in beeld.

Wil je graag meer weten over RemindoEVC? Kijk dan op de pagina over RemindoEVC op onze website of neem contact met ons op!

Kijk wat Robinet Bargeman van Bureau Sterk te zeggen heeft over RemindoEVC op onze klantenpagina.