Training Dat zal je leren! Hoe stel je concrete leerdoelen op?

Het opstellen van concrete leerdoelen is niet altijd even makkelijk. Om onze klanten hiervoor handvatten te bieden, organiseerden

Het opstellen van concrete leerdoelen is niet altijd even makkelijk. Om onze klanten hiervoor handvatten te bieden, organiseerden we 27 september een training.

Waarom is het zo belangrijk goed af te kaderen wat het instructieprobleem of de behoefte is én of instructie daadwerkelijk de oplossing is? Op welke manier breng je precies in beeld wat een lerende hiervoor moet kunnen en kennen? En hoe stel je vervolgens de leerdoelen zo concreet mogelijk op?

Aan de hand van theorie, casussen, interessante discussies en opdrachten hebben de deelnemers de kennis en vaardigheden eigen gemaakt.

De training werd afgesloten met een drankje en een hapje. “Ik heb meer inzicht gekregen in de stappen tot het komen tot een concreet leerdoel”, “Leerzaam en goede interactie” en “Ik kan het gaan toepassen in mijn werkzaamheden” waren enkele reacties.