Smartphones in het onderwijs

Het onderwijs worstelt al een tijd met smartphones. Het is voor leerlingen en studenten erg afleidend om ze

Het onderwijs worstelt al een tijd met smartphones. Het is voor leerlingen en studenten erg afleidend om ze ongecontroleerd in de klas te hebben. Er zitten echter ook nuttige kanten aan smartphones in het onderwijs.

Het geldt voor leerlingen in het lager onderwijs en voor studenten in het hoger onderwijs: de aanwezigheid van smartphones in het klaslokaal kan erg afleiden. Uit onderzoek blijkt dat het ongecontroleerd gebruik ervan kan leiden tot verminderde kennisopname, vooral door het ontvangen van sociale mediaberichten. Hoe zit het dan met gecontroleerd gebruik? Is het mogelijk, en effectief, om smartphones te gebruiken als onderdeel van de les?

Het gebruik van smartphones is bijvoorbeeld terug te zien bij ‘flipping the classroom’. Deze term houdt in dat de docent minder tijd besteed aan het geven van instructie, maar juist veel tijd geeft aan studenten om zelf bezig te zijn met de lesstof.

Digitaal schoolbord

Er zijn inmiddels verschillende apps ontwikkeld die op dit principe inspelen. Een voorbeeld is het gebruiken van een digitaal schoolbord. Het idee achter het digitale schoolboord is dat het voor alle studenten open toegankelijk is. Als docent presenteer je een idee of opdracht, waar de studenten individueel of in groepen aan werken. Vervolgens worden de antwoorden door de studenten op het schoolbord geplaatst, waardoor er een collectie ontstaat. Het is daarna aan de docent om de antwoorden door te nemen en klassikaal te bespreken.

Smartphones zijn hier nuttig voor, omdat studenten met het gebruik van de bijbehorende app heel eenvoudig deel kunnen nemen aan een digitale ruimte. De smartphone heeft hier ook een klein voordeel ten opzichte van de laptop: in het hoger onderwijs heeft niet elke student deze (bij zich). Doordat de smartphone toegang geeft tot internet, wordt het mogelijk om studenten video’s, websites en andere informatiebronnen mee te nemen in de antwoorden.

Snelle quiz

Een ander idee is het gebruik van smartphones voor het beantwoorden van (quiz)vragen. Er zijn inmiddels verschillende websites die een quizapp of -website aanbieden. Docenten en studenten kunnen dit gebruiken voor bijvoorbeeld presentaties. Ook bij colleges kan het gebruikt worden om snel kennis te testen.

Studenten kunnen met behulp van een code in de app of website direct aan een digitale ruimte deelnemen. Vragen zijn te beantwoorden via het scherm op de eigen smartphone. De presenterende persoon kan meteen de gegeven antwoorden zien op het beeldscherm voorin het lokaal. Er kan dus meteen worden gediscussieerd, wat de betrokkenheid van de studenten verhoogt.

De bovenstaande suggesties kunnen ook een daadwerkelijke bijdrage leveren aan het verbeteren van onderwijs, zo blijkt uit onderzoek. De kanttekening hierbij is dat, zoals bij alle onderwijsvormen, er een goed achterliggend design moet zijn. In het geval van flipping the classroom, met behulp van de smartphone, blijft het belangrijk dat de docent genoeg tijd besteedt aan het contact met de studenten.