Harry Molkenboer over toetsanalyse en cesuur

Twee weken na de prijsuitreiking waar hij de Publieksprijs voor Examens won, trainde Harry Molkenboer op het kantoor

Twee weken na de prijsuitreiking waar hij de Publieksprijs voor Examens won, trainde Harry Molkenboer op het kantoor van Paragin vol enthousiasme RemindoToets-gebruikers in het juist interpreteren van de toets- en itemanalyse en het bepalen van cesuur.

Tijdens de training werd, aan de hand van concrete voorbeelden uit RemindoToets, uitleg gegeven over hoe deze waarden geïnterpreteerd kunnen worden en wat de conclusie kan zijn over de kwaliteit van de vraag en de toets. Deelnemers werden uitgedaagd om beslissingen te nemen in verschillende casuïstiek.

Het boek van Harry ‘180 gevalideerde richtlijnen voor toetsen‘ was een welkome handleiding voor deze toetsanalyse. Aan de hand van voorbeelden werd stil gestaan bij de richtlijnen voor de betreffende waarde, zoals de p- en rir-waarde. Daarbij werd steeds nuance aangebracht waarbij duidelijk werd dat ook de toetsanalyse geen zwart-wit gebied betreft, maar bestaat uit verschillende grijstinten waar goed over nagedacht moet worden. Harry gaf inzage in het effect van een meetfout in de toets. Met hoeveel zekerheid kunnen we zeggen dat een oordeel over een score van een kandidaat passend is?

Deze vraag heeft ook te maken met het bepalen van cesuur. Daarbij heeft Harry verschillende cesuurmethoden uitgelegd en hierbij de voor- en nadelen besproken.

Enkele reacties van de deelnemers waren:

“Leuk om echt te oefenen met echte voorbeelden!”

“Ik wist vrijwel niets van toets- en itemanalyse en nu voel ik me een halve onderwijskundige!”

“Ik ben blij dat ik erbij was!”

Wij bedanken Harry hartelijk voor zijn enorme inzet en de enthousiaste manier waarmee hij het gecompliceerde eenvoudig en met humor weet te brengen.