Geeft muziekles een boost aan schoolprestaties?

Het is altijd prettig als je op een leuke manier de prestaties van leerlingen kunt verbeteren. In Canada

Het is altijd prettig als je op een leuke manier de prestaties van leerlingen kunt verbeteren. In Canada is in 2019 onderzoek gedaan naar de inzet van muzieklessen en hoe dit terug is te zien in de leerprestaties. Twee onderzoekers vergeleken de prestaties en cijfers van leerlingen tussen 12 en 18 jaar.

In het onderzoek zijn drie vakken meegenomen om de prestaties te onderzoeken: Engels, wiskunde en wetenschap. Van elke leerling zijn deze cijfers meegenomen en vergeleken met hun onderwijs in muziek. Hiervan hebben de onderzoekers vier onderdelen onder de loep genomen.

  • De mate van participatie tijdens de muzieklessen.
  • Welk soort participatie de leerling liet zien, bijvoorbeeld het aanleren van een instrument.
  • De cijfers die gehaald worden voor muziekexamens.
  • De betrokkenheid bij het volgen van lessen, gemeten door het totaal aantal lessen.

Na het uitvoeren van het onderzoek bleek dat de leerlingen die betrokken waren bij muziek gemiddeld hogere cijfers haalden dan leerlingen met een lage betrokkenheid. Dit gold voornamelijk voor degenen die een instrument bespeelden tijdens muziekles. De leerlingen die hoge cijfers haalden voor muziekexamens kregen gemiddeld ook hogere cijfers voor de andere drie vakken. De onderzoekers hebben onder andere culturele achtergrond, sekse en socio-economische status meegenomen bij het analyseren van de data. Deze waren niet van invloed op de gevonden resultaten.

Verder doen de onderzoekers een aantal aanbevelingen. Zo stellen ze voor om muziekdocenten nummers te laten behandelen die populair zijn onder de leerlingen. Dit zou volgens hen de betrokkenheid kunnen verhogen, wat mogelijk leidt tot verbetering van prestaties. Het leren zingen of bespelen van een instrument helpt daarbij ook om de leerlingen een eigen identiteit te laten ontwikkelen. Als afsluiting benadrukken de onderzoekers het belang van muzikale ontwikkeling van leerlingen, omdat op basis van de resultaten op alle onderzochte gebieden vooruitgang van prestaties wordt aangetoond.


Bron: Guhn, M., Emerson, S. D., & Gouzouasis, P. (2019). A population-level analysis of associations between school music participation and academic achievement. Journal of Educational Psychology. Advance online publication.