De winkel blijft open tijdens de verbouwing

Voor onderwijsinstellingen is de stap naar blended learning vaak al enige tijd geleden genomen. Voor een kleine brancheorganisatie

Voor onderwijsinstellingen is de stap naar blended learning vaak al enige tijd geleden genomen. Voor een kleine brancheorganisatie die al jaren klassikale cursussen aanbiedt, is dat een heel ander verhaal. Wanneer er geen onderwijskundig personeel is, wie gaat er dan voor zorgen dat die stap wordt gezet? Vereniging ION ging de uitdaging aan. Op 7 februari j.l. presenteerden zij vol trots hun digitale opleiding in een splinternieuwe leeromgeving.

Vereniging ION is de brancheorganisatie voor iedereen die actief is in de oppervlaktebehandeling industrie. Voorbeelden van oppervlaktebehandelingen zijn natlakken, poedercoaten, anodiseren en verzinken. Vereniging ION heeft zo’n 300 leden, bestaande uit organisaties die deze werkzaamheden uitvoeren. Voor hun leden verzorgt de vereniging al sinds jaren verschillende klassikale opleidingen. De start van een opleiding was altijd afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Bij voldoende inschrijvingen (6 cursisten) kon de opleiding van start gaan. Dat zorgde er wel eens voor dat een cursist even moest wachten, voordat hij kon beginnen. Jacques Schreuder, sectorsecretaris, branchemanager en opleidingscoördinator van Vereniging ION, vond dat altijd ontzettend jammer. “Het is belangrijk als een medewerker graag een cursus wil volgen, die nodig is voor het bedrijf waar hij werkt, hij dan ook snel kan beginnen. Dat konden we met onze cursussen niet voor elkaar krijgen en dat was één van de redenen om te kijken naar een andere manier van opleiden.”

Op basis van die wens heeft de vereniging de beleidsvisie ‘Vakgericht Opleiden 2018-2019’ uitgebracht. “Voor het reguliere onderwijs is het heel lastig om ons vak te doceren. Het is vaak niet kostendekkend. Vereniging ION ziet het daarom als haar plicht om de cursussen aan te bieden, zodat de branche wel de gelegenheid heeft om zijn personeel op te leiden”, zegt Jacques. Voor de verschillende cursussen die de vereniging aanbiedt, ontvangen zij jaarlijks zo’n 300 cursisten. Cursisten zijn altijd werkzaam in de praktijk, daarom is aansluiting van het lesmateriaal bij de praktijk ontzettend belangrijk. “We hebben vorig jaar besloten om met RemindoContent ons cursusmateriaal digitaal aan te bieden. Ik ontdekte als groot voordeel dat je daar alle inhoud in een contentbibliotheek opslaat. Het worden dan losse kralen, die ik later samenvoeg als een ketting die de cursus vormt. Dat betekent dat ik de losse kralen dus ook op andere manieren kan samenvoegen, zodat we beter bij de praktijk van de individuele cursist kunnen aansluiten”, aldus Jacques.

Het valt niet mee voor Jacques om de opleiding om te zetten naar de digitale leeromgeving. “We zitten hier op kantoor met z’n tweeën. Er zijn genoeg ideeën, maar eigenlijk te weinig tijd om het uit te voeren. Nu gaan alle cursusmaterialen door mijn handen en krijg ik de neiging om direct alles te verbeteren, maar ik ben nu tot de conclusie gekomen dat het niet kan. Je kunt niet alles in één keer aanpakken. Dus hebben we besloten om doorgaan met de verbouwing, terwijl de winkel open is. Dat betekent dat ik nu al het lesmateriaal er eerst ‘gewoon’ in plaats en we daarna met behulp van de docenten het gaan verbeteren en verrijken met andere werkvormen.

Het gaat niet zonder slag of stoot, maar ik word er wel heel enthousiast van. Ik zie dat we op deze manier toewerken naar een flexibel opleidingssysteem, dat betaalbaar is en aansluit bij de belevingswereld van nu. Het kost alleen tijd.”