Verbetert het online onderwijs academische resultaten?Vanwege de pandemie is er op grote schaal overgeschakeld naar online onderwijs. Een recent gepubliceerd artikel beschrijft het effect van online onderwijs op academisch succes onder studenten. De onderzoeker heeft 27 publicaties uit zeven verschillende landen meegenomen in de meta-analyse. Omschakeling Over de hele wereld moesten onderwijsinstellingen omschakelen naar digitale, online lesmethoden. Er moest wel

Plagiaatcontrole in RemindoToetsRemindoToets ondersteunt het gebruik van twee soorten plagiaatcontrole: TurnItIn en Ouriginal. Wanneer een kandidaat een toets heeft afgerond, kan met deze software gekeken worden of er overeenkomsten zijn met andere publicaties. We vertellen je hier graag meer over. Database Een plagiaatcontrole controleert de teksten van kandidaten aan de hand van een database. Hierin staan grote

The International Science and Evidence Based Education AssessmentUNESCO heeft recentelijk een groot onderzoek gedaan naar de verloop van het onderwijs in de laatste 50 jaar: the Science and Evidence-based Education (ISEE) Assessment. Honderden wetenschappers uit bijna 50 landen werkten er aan mee. Naast deze terugblik is er ook gekeken hoe het onderwijs zich op dit moment én in de toekomst zal blijven

Welke vraagtypen zijn er?De grootste vragenbanken in RemindoToets bestaan voor ongeveer 70% uit meerkeuzevragen. Dat is op zich niet vreemd, want het is een effectief vraagtype voor allerlei soorten kennis. Bovendien is het relatief simpel om aan te maken. Het is ook voor toetskandidaten overzichtelijk en eenvoudig te beantwoorden. De andere vraagtypen kunnen echter veel nuttige opties geven

Paragin in Pictio OnderwijspodcastWat gebeurt er de laatste jaren op het gebied van het evalueren van wat leerlingen kunnen? In de Pictio Onderwijspodcast van 29 juni vertelt Jeroen Bakker onder andere over programmatisch toetsen. Formatief toetsen, programmatisch toetsen, digitaal toetsen, e-portfolio’s: er gebeurt de laatste jaren veel op het gebied van het evalueren van wat leerlingen kunnen. Met

1 2 3 35