Bij Paragin zijn we constant bezig om te zorgen dat onze software voldoet aan alle wensen. Hier horen ook integraties en koppelingen met externe software bij, als er klanten zijn die een specifieke functionaliteit graag in willen zetten. In dit artikel geven we een aantal voorbeelden van software die Paragin heeft geïntegreerd, of waar wij een directe verbinding mee hebben.

API en LTI

In onze software zijn sommige onderdelen direct opgenomen, maar het is mogelijk om te communiceren met andere, externe software. Hiervoor bieden wij een Application Programming Interface (API) aan. Een API maakt het mogelijk om bijna alle functionaliteiten aan te roepen vanuit een andere applicatie. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld RemindoToets en MijnPortfolio met elkaar laten communiceren. Ook kunnen via de API specifieke gegevens, zoals behaalde cijfers, opgevraagd worden door een extern systeem. Het is mogelijk een integratie met RemindoToets of MijnPortfolio in te bouwen in een bestaande applicatie, maar het is ook mogelijk om meerdere softwarepakketten aan elkaar te koppelen via Middleware-applicaties. Sommige onderwijsinstellingen hebben bijvoorbeeld een koppeling gemaakt tussen Osiris en RemindoToets. Onze klanten hebben in hun omgeving toegang tot een uitgebreide API-documentatie.

Een andere manier om systemen te koppelen is via Learning Tool Interoperability, afgekort tot LTI. Dit soort connecties zijn gericht op het leggen van connecties tussen software die gebruikt wordt in het onderwijs. Het principe is ongeveer hetzelfde als bij een API, echter is LTI een generieke standaard. Hierdoor is het mogelijk om systemen die deze standaard ondersteunen direct aan elkaar te koppelen, zonder dat hier een verdere implementatie voor nodig is. Via deze standaard kan RemindoToets opgestart worden vanuit bijvoorbeeld Blackboard, Moodle of een ander ELO of LMS. De instelmogelijkheden zijn echter minder uitgebreid dan via de API en daardoor is dit minder geschikt voor summatieve toetsafnames.

Voor een aantal softwareprogramma’s zijn er instellingen op de achtergrond heel eenvoudig in te voeren. Een koppeling maken is in die gevallen niet veel meer dan het opvragen van een speciale key en die in te vullen in onze omgevingen. Hieronder hebben we wat voorbeelden van software waar gemakkelijk een connectie mee kan worden gemaakt.

Koppelingen met RemindoToets

RemindoToets wordt gebruikt voor online examens, en daarom zijn er koppelingen beschikbaar met software die zorgt dat toetskandidaten niet buiten de toetsomgeving kunnen. Je hebt de proctoring-software Proctorio en ProctorExam. Dit zijn aparte browserextensies, die er voor zorgen dat kandidaten geen andere zaken op de computer kunnen gebruiken tijdens een toets. Er wordt daarbij een opname gemaakt van de student via de webcam. Ook kan bijvoorbeeld worden ingesteld dat de kandidaten hun id-kaart moeten tonen voor aanvang van de toets.

Een andere manier is het gebruiken van een speciale lockdownbrowser om daar de RemindoToetsomgeving in te laden. Dit kan met de Safe Exam Browser en Schoolyear. Deze tools beperken de toegang tot het systeem, andere applicaties en websites, en voorkomen dat niet toegestane middelen opgestart en gebruikt kunnen worden tijdens het examen. In RemindoToets zijn er specifieke instellingen waarmee een koppeling met een van deze browsers eenvoudig tot stand kan komen.

Als er veel gebruik wordt gemaakt van open vragen, kan het handig zijn om een plagiaatcheck te gebruiken. TurnItIn en Urkund/Ouriginal zijn twee opties waar RemindoToets eenvoudig een koppeling mee kan maken. Het prettige hieraan is dat deze allebei in de RemindoToetsomgeving zelf te gebruiken zijn. Wanneer een plagiaatcheck bij een toets wordt ingeschakeld, zal deze alle ingevulde tekst van kandidaten controleren op basis van een externe database. Een corrector ziet bij elke vraag het exacte percentage van overeenkomst met die database, zonder dat er een andere website of programma nodig is.

AlgebraKiT

AlgebraKiT is een functie in RemindoToets waarmee speciale reken- of wiskundige vragen worden opgesteld. Deze worden door de software automatisch gecontroleerd. Er zijn verschillende soorten vragen die aangemaakt kunnen worden, met onderdelen als geometrie of tabellen. Deze functionaliteiten zijn direct overgenomen in RemindoToets en zijn in te zetten in elke omgeving waar AlgebraKiT is ingeschakeld.

Readspeaker

De integratie met Readspeaker zorgt ervoor dat het mogelijk is om teksten voor te laten lezen. Het is niet nodig om hiernaast nog andere software te installeren en werkt hierdoor ook in combinatie met de eerder genoemde lockdown browsers.

Koppelingen met MijnPortfolio

MijnPortfolio heeft de mogelijkheid om met verschillende externe applicaties te werken. Organisaties die gebruik maken van de vacaturemodule geven hun gebruikers toegang tot een grote database met vacatures door het hele land. Een gebruiker kan daarmee zoeken op een bepaald onderwerp, of in een bepaald gebied in Nederland. Er zijn daarnaast modules die AMN– of Ixly-testen kunnen aanbieden, die bestaan uit bijvoorbeeld taaltoetsen of vragenlijsten gericht op loopbaanadviezen. Ook is het mogelijk een koppeling te maken met LDC, waar veel verschillende onderwerpen in vragenlijsten worden aangeboden.

Onze software kan daarnaast in combinatie met een Single-Sign-On oplossing worden gebruikt, waaronder SURFconext, Kennisnet Entree en elke oplossing die SAML ondersteunt, zoals Microsoft Active Directory/ADFS. Gebruikers kunnen zo via een externe Identity Provider (IdP) inloggen in hun deelnemer- of beheerdersaccount. Dit zorgt er voor dat een gebruiker geen extra inloggegevens nodig heeft om bij onze software te kunnen.


Onze Kennisbank heeft meer informatie over onze software en de verschillende koppelingsmogelijkheden! Deze is te vinden op https://support.paragin.nl/.


Sinds het begin van de coronapandemie is het gebruik van software voor het onderwijs sterk omhoog gegaan. We weten nog niet veel over de effecten die de noodzakelijke verschuiving naar digitaal onderwijs heeft veroorzaakt. Spaanse onderzoekers hebben daarom onderzoek gedaan naar het gebruik van een digitaal portfolio in het hoger onderwijs.

Verschuiving

Over de hele wereld werden en worden scholen gesloten als gevolg van corona. Dit dwong alle lagen van het onderwijs om naar digitale oplossingen te zoeken. In Spanje werd het gebruik van online tools door de overheid gepromoot met een speciaal opgezet programma. Digitale portfolio’s zijn voorgedragen als oplossing, omdat het een ondersteunende tool is waarin studenten zich professioneel en academisch kunnen ontwikkelen.

Onderzoekers van de Universiteit van Sevilla wilden weten of de studenten zelf zich ook in deze omschrijving konden vinden en of er mogelijk verschil zat in ervaring vóór en tijdens de pandemie. Ze vroegen naar verschillende onderwerpen, waar de studenten vervolgens hun mening over konden geven. Door middel van een kwalitatief onderzoek zijn positieve, maar ook kritische meningen naar voren gekomen.

Voordelen

Studenten zagen veel voordelen in het gebruik van een digitaal portfolio. Voor veel van hen hangt het samen met meer controle en autonomie over hun leerproces. Dit waren dan ook de meest voorkomende antwoorden. Als argumenten daarvoor stelden zij dat ze het prettig vonden om in het portfolio een eigen stijl en vormgeving te gebruiken en het konden indelen zoals zij dat wilden.

Een aantal studenten gaf aan dat het digitale portfolio hen helpt om te reflecteren. Het ondersteunt hen in het organiseren van hun kennis en helpt om terug te kijken op alles wat ze in eerdere stadia hebben geleerd. Dit was een belangrijke conclusie volgens de onderzoekers: er was verhoogde zelfregulatie, beter begrip van de leerstof en, als gevolg daarvan verbeterde toepassing, van de leerstof.

Hulp en ondersteuning

De studenten waren op bepaalde onderdelen kritisch over het digitale portfolio. Dit zijn vooral punten die samenhangen met het geforceerde online onderwijs. Zo geven sommigen aan dat ze niet goed weten hoe ze het portfolio efficiënt kunnen gebruiken. Deze studenten hebben ondersteuning van een docent nodig om er winst uit te halen op het gebied van leren. Op dat gebied is de feedback van docenten op het werk van studenten tevens van groot belang. De studenten vonden de feedback minder uitgebreid dan ze gewend waren. Dit staat in contrast met de situatie voor de pandemie, waar studenten dit juist positief ervaarden. De onderzoekers suggereren dat dit mogelijk ligt aan de drukte die docenten ervaren met de verschuiving naar het online onderwijs.

In de conclusie stellen de onderzoekers dan ook dat docenten in de toekomst gericht moeten blijven op de ondersteuning van studenten. Er moet niet te makkelijk gedacht worden over wat studenten allemaal kunnen, want een deel van hen heeft nog niet de skills om goed met het digitaal portfolio om te gaan. Dit kan deels verholpen worden door hier tijdens lessen continu aandacht aan te besteden.


Bron:
Domene-Martos, S., Rodríguez-Gallego, M., Caldevilla-Domínguez, D., & Barrientos-Báez, A. (2021). The Use of Digital Portfolio in Higher Education before and during the COVID-19 Pandemic. International journal of environmental research and public health, 18(20), 10904.

Deze maand stellen we graag drie nieuwe collega’s voor! Ze zijn alle drie tegelijkertijd in november bij Paragin komen werken. Ze hebben daarom ook samen het inwerktraject doorlopen. Ze vertellen graag wat over zichzelf en over hun ervaringen tot nu toe.


Mijn naam is Frédérique! Afkomstig uit Rozendaal, een klein dorpje bij Arnhem. Bij Paragin ben ik nu werkzaam binnen het Sales & Implementatieteam. Ik heb best een bijzonder carrièrepad gevolgd, want ik ben eigenlijk afgestudeerd in neuropsychologie. De onderzoeksrichting die ik in ging paste toch niet helemaal bij mij. Ik ben wel in de medische hoek gebleven en heb eerder met E-health gewerkt. Dat is software die bijvoorbeeld bij huisartsen wordt gebruikt.

De eerste drie maanden bij Paragin zijn super fijn verlopen. Iedereen is aardig en behulpzaam, het voelde echt als een warm bad! Prettig om samen met Lobke en Tamara er bij te komen, omdat we ook samen het inwerktraject konden doorlopen. Daar was echt goed over nagedacht, er zat een fijne balans tussen informatie krijgen en praten of overleggen met collega’s. Mensen nemen echt de tijd om je wegwijs te maken. Binnen het team merk ik dat ook.

Met de werkzaamheden gaat het goed! Recentelijk heb ik veel contact met Stichting Examenplatform UV, waar ik mij bezig houdt met de implementatie van digitaal toetsen. Hier komt bij kijken dat ik het platform en de examens inricht, training geef in hoe het platform werkt, en de werkwijze afstem met Examenplatform UV zodat de software het beste aansluit bij hun wensen. Dit is één van de klanten waar ik voor werk. Een ander voorbeeld is de Coöperatie Examens MBO. Daar ben ik bezig met bijvoorbeeld de opzet van rekenexamens. De organisaties en type klanten zijn ontzettend divers, precies wat het werken bij Paragin zo leuk maakt!

Frédériques feitje: Ik doe mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rozendaal!


Hoi allemaal, ik ben Lobke, geboren en getogen in het welbekende Nijkerk! Ik ben bij Paragin aan de slag gegaan als toetsdeskundige en ik zal op dat gebied ook beschikbaar zijn in de tweede lijn van de servicedesk.

Ik heb de Onderwijskunde-master afgerond aan de Universiteit van Groningen. Bij eerdere organisaties heb ik leermiddelen en examens ontwikkeld. Daar werkte ik samen met inhoudsdeskundigen en hield ik me bezig met de vraag wat en hoe we mensen (laten) leren. Daar hield me dus al veel bezig met de vraag wat we mensen nou eigenlijk aanleren. Bij Paragin houdt dat me nog steeds bezig!

Het instromen met Tamara en Frédérique beviel ook erg goed! Samenwerken was (en is) echt ideaal om met z’n drieën te doen, zeker omdat de software zo uitgebreid is. We konden elkaar vragen en bevragen over alles wat we leerden. Sowieso was het hele inwerktraject goed opgezet. De informatie die we kregen was veel, maar met behulp van de opdrachten en samenwerking kwamen we er uit. Er werd constant gevraagd of we het nog konden volgen, dus je merkt de betrokkenheid van iedereen meteen. Paragin heeft een heel open communicatiestructuur, dat is echt bijzonder.

Op dit moment kijk ik mee met collega’s en leer ik een hoop, wat goed gaat en erg gezellig is. Zo luister ik mee met de servicedesk, dan weet ik waar klanten over bellen en hoe ik ze het beste te woord kan staan. Daarnaast zit ik in een wekelijks overleg, waar we bespreken of er bepaalde onderdelen van RemindoToets in de toekomst versterkt kunnen worden. Erg leuk en interessant om daar in mee te denken!

Lobkes feitje: Ik heb twee jaar lang op een schip gewoond en gewerkt!


Hallo, ik ben Tamara! Ik woon in Amersfoort Vathorst, net als een hoop andere collega’s bij Paragin, dicht bij de vestiging. Net als Frédérique ben ik werkzaam binnen het Sales & Implementatieteam.

In het verleden heb ik event management aan de HKU afgerond. Leuke opleiding, maar in de economische crisis ging het in dat werkveld niet goed. Uiteindelijk ben ik in de IT terecht gekomen, bij een softwarebedrijf waar ik ruim 10 jaar heb gewerkt.  In november heb ik de overstap gemaakt naar Paragin. Het is een uitdaging om met andere software bezig te zijn, maar wel een heel leuke!

Bij het inwerken heb ik zelf ook veel informatie gehad! Dat was soms wat overweldigend, maar allemaal goed gekomen. Ik vond de eerste weken erg leuk en het verbaasde me zelf een beetje hoe goed het geregeld was. Ik kreeg nu een laptop waar alles al op geïnstalleerd was en ik kon meteen overal inloggen. Dat gaat bij andere organisaties wel anders… Dat ik het inwerken samen met Frédérique en Lobke kon volgen was super fijn! We hebben veel gehad aan elkaar. Dingen samen uitzoeken is leuker en het motiveert ook: “Wat doet dit knopje? Dit kunnen we toch aanpassen?”. Het zijn simpele dingen, maar leuk om samen te doen. Ook met de andere collega’s spreken is erg leuk en ik vind het belangrijk om iedereen gezien te hebben. Echt wel jammer dat dat door corona nog lastig is.

Inmiddels veel gesprekken met klanten gevoerd, zowel online als offline. Dit was om mee te kijken en zelf operationeel bezig te zijn, onder andere om onze software te laten zien en wat we verder kunnen betekenen. Een tijdje terug zijn wij bij een organisatie geweest die software wil gaan aanbieden. Het afnemen van toetsen ging al via Paragin, maar de e-learning hadden ze nog niet. We hebben een opzet gemaakt om te laten zien wat we hen te bieden hebben. We peilen altijd wat de klant dan graag wil hebben en ze hebben een proefperiode om te software te bestuderen. In de tussentijd kijken zij wat ze willen en als zo’n proefperiode dan klaar is gaan we verder kijken hoe zij dit later zelf op kunnen pakken! Inmiddels heb ik ongeveer tien implementatietrajecten lopen, zoals praktijkexamens opzetten bij Aeres Tech.

Tamara’s feitje: Ik heb mijn eigen website (www.tinyfoodies.nl) waarop ik recepten deel voor jonge gezinnen!