Online samenwerkend leren, hoe doe je dat goed?

De coronacrisis belemmert ons om samen te komen, maar het werken en studeren gaat door. Komende tijd zullen

De coronacrisis belemmert ons om samen te komen, maar het werken en studeren gaat door. Komende tijd zullen we daarom nog veel bezig zijn met online samenwerken. Maar hoe kan je er als onderwijsaanbieder voor zorgen dat deze online samenwerking goed verloopt? De blog van de studie Onderwijswetenschappen (Universiteit Utrecht) heeft een aantal tips die er voor kunnen zorgen om samenwerkend leren voor studenten zo goed mogelijk te laten verlopen.

Groepsopdrachten

Bij het samenwerken hoort vaak een opdracht die studenten gezamenlijk moeten uitvoeren. Bij het opzetten van deze opdrachten moeten docenten met een aantal dingen rekening houden. Zo moet een groepsopdracht een zekere mate van complexiteit bevatten. Het moet wel nut hebben voor studenten om samen te werken aan een opdracht, want als deze te eenvoudig is, is er geen voordeel aan het samenwerken.

Het verdelen van taken en spreiden van inspanning zijn de belangrijkste elementen bij het werken in een groep. Er zijn ook onderdelen die je niet tegen komt wanneer je alleen zou werken. Denk bijvoorbeeld aan het op de hoogte blijven van elkaars werkzaamheden. Een goede groepsopdracht zorgt voor een zekere mate van afhankelijkheid van groepsgenoten, omdat je elkaar dan nodig hebt om de opdracht tot een goed einde te brengen.

Ondersteuning

Niet alleen het opzetten van een opdracht, maar ook de ondersteuning ervan is een essentieel onderdeel. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden, waaronder:

  • Communicatiemogelijkheden verzorgen. Denk hierbij aan Zoom, Teams, Skype en andere middelen waarmee studenten kunnen overleggen.
  • Peerfeedback en -assessment. Groepsleden kunnen elkaar een beoordeling geven op het werk wat ze hebben gedaan, maar ook op hoe ze bijvoorbeeld de samenwerking ervaren. Studenten weten waarin hun medestudenten sterk zijn en wat de verbeterpunten zijn.
  • Ondersteuning van sociale interactie. Docenten kunnen studenten helpen door instructie en ondersteuning te geven over hoe zij met medestudenten moeten communiceren en samenwerken.

Dit laatste punt wordt in het blog ondersteund met een “matrix voor groepssamenwerking”, die hier te bekijken is. In de matrix staat een overzicht van verschillende onderdelen van samenwerking.

Samenwerking

Het is niet altijd makkelijk om een samenwerking soepel te laten verlopen, vanwege eventuele meningsverschillen en andere complicaties. De eerder genoemde matrix kan daarbij helpen. Deze bevat vier aandachtspunten en vier acties die betrekking hebben op het samenwerken. Bij elke combinatie van rij en kolom is een aantal vragen gezet die studenten elkaar kunnen stellen om de samenwerking te bevorderen.

Aandacht hebben voor dit onderdeel is belangrijk, maar wordt vaak achtergesteld omdat studenten gericht zijn op de opdracht zelf. Meer rekening houden met het onderhouden van de samenwerking is daarom sterk aan te raden.


Bron: http://onderwijskunde.blogspot.com/2020/04/online-samenwerkend-leren.html