De software van Paragin wordt op vele verschillende gebieden ingezet. Hieronder stellen wij graag een aantal van onze aandachtsgebieden aan u voor.

Onze aandachtsgebieden

Veilig beoordelen en examineren

Veilig toetsen kan met RemindoToets: het platform voor online toetsafnames wat door diverse exameninstellingen in binnen- en buitenland ingezet wordt. We geloven daarnaast in samenwerking: door onze flexibele toetsontwikkelingsinfrastructuur waarbinnen elke afname-omgeving op elke toetsontwikkelomgeving is te koppelen ontstaan ongekende mogelijkheden op het gebied van samenwerking tussen exameninstellingen, toetsontwikkelaars, uitgevers en opleiders.

Examenvoorbereiding

Goed voorbereid zijn op examens kan bevorderd worden door regelmatig te oefenen met slimme oefentoetsen voorzien van actieve feedback en herhalingsmogelijkheden. Met RemindoToets worden niet alleen examens afgenomen: ook oefentoetsen en diagnostische kennistoetsing behoren tot de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van vouchers waarmee bijvoorbeeld voor een bepaalde periode onbeperkt geoefend kan worden met slimme oefentoetsen die telkens anders van samenstelling zijn.

E-learning, blended learning en bedrijfsopleidingen

Het vormgeven van opleidingstrajecten, zowel kortlopend als meerjarig en zowel volledig online als blended, het gebeurt volop met RemindoContent. Wilt u uw opleidingsmaterialen verrijken, eenvoudig beheren en distribueren en leerresultaten actief bij kunnen houden? Werp dan eens een blik op RemindoContent. Van permanente educatie in bijvoorbeeld de zorg en de financiële dienstverlening tot opleidingen voor cateraars, modeadviseurs en de binnenvaart: vele organisaties geven hun leertrajecten vorm in het flexibele platform RemindoContent.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Stagebegeleiding is een belangrijk onderdeel van het middelbaar en hoger (beroeps)onderwijs. Met RemindoCompetent, eventueel in combinatie met MijnPortfolio.nl, bieden we hét platform voor een efficiënte en inzichtrijke begeleiding tijdens de stage en beroepspraktijkvorming.

Gekoppeld aan het verzamelen van bewijzen, ervaringen en resultaten in het ePortfolio ontstaat een basis waar leerlingen en studenten ook in hun latere loopbaan veel aan hebben.

Erkennen van Verworven Competenties (EVC)

Ook na het behalen van een diploma ontwikkelen mensen zich - of beter gezegd: júist ook na het behalen van diploma's. Door werkervaring, het verder ontwikkelen van competenties in werk en vrije tijd en het opdoen van nieuwe vaardigheden.

Door deze te meten en te valideren langs een opleidingsstandaard, branchekwalificatie of functieprofiel en een Ervaringscertificaat (EVC) of Ervaringsprofiel (EVP) uit te reiken groeien mensen en zijn zij zich meer bewust van hun mogelijkheden - en kunnen ze zelfs direct voor een diploma of vrijstellingen in aanmerking komen.

We zijn er trots op dat ruim 80% van de Erkende EVC-aanbieders in Nederland haar EVC- en EVP-trajecten middels RemindoEVC ondersteunt.

Van Werk naar Werk

Het inzichtelijk maken van mogelijkheden in iemands loopbaan en op de arbeidsmarkt is dankbaar werk. We zijn er trots op dat onze producten als RemindoEVC en MijnPortfolio.nl hier een actieve bijdrage aan leveren.

Het bevorderen van mobiliteit op de arbeidsmarkt, het matchen van werkzoekenden en hun ambities aan vacatures en projecten, en het helpen begeleiden van mensen bij nieuw werk (instroom) of het afscheid nemen van de bestaande werkplek (uitstroom) zijn gebieden waar we volop onze aandacht op richten.

Sociale werkvoorziening en de Participatiewet

Een speciale markt vormt de sociale werkvoorziening. De overheid wil dat zoveel mogelijk mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke arbeidsbeperking onder begeleiding bij een bedrijf werken. Als dit niet mogelijk is, kunnen zij terecht bij een sociale werkplaats of sw-bedrijf.

Dit gebeurt via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en vanaf 2014 via de nieuwe Participatiewet. Onder de Participatiewet vallen straks alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Een doelgroep die bediend wordt met competentiemeting via RemindoCompetent, het in kaart brengen van mogelijkheden via MijnPortfolio.nl en het erkennen van competenties met RemindoEVC. Iedereen verdient een goede werkplek om zich te kunnen ontplooien en daar werken wij graag aan mee.

Human Resource Management (HRM), competentiemeting en talentontwikkeling

360° feedback, persoonlijke ontwikkelingsplannen, portfolio-opbouw op basis van functieprofielen of (branche)kwalificaties, quickscans, software voor capaciteitstesten en -metingen, kortom de wereld van HRM en HRD is ons zeker niet onbekend.
Grote werkgevers als OCÉ, NUON, ABN AMRO, Rabobank en Manpower maar ook vele kleinere organisaties, overheden en onderwijsinstellingen zetten onze producten via onze partners in voor instroom, interne doorstroom en uitstroom.