RemindoEVC is een complete online omgeving voor het volledig online ondersteunen
van EVC (Ervaringscertificaat) en EVP (Ervaringsprofiel).

Uw EVC-trajecten online ondersteund

RemindoEVC bevat alles om u als Erkend EVC-aanbieder te ondersteunen bij uw EVC- en EVP-trajecten. Van het inhoudelijk beheer van dossiers en profielen, wegingen en beoordelingsinstrumenten, het portfoliotraject met deelnemers en begeleiders inclusief alle benodigde instrumenten als ruimte voor het CV en portfolio, het criteriumgerichte interview, werkplekbezoek en 360° feedback, tot het beoordelen en waarderen inclusief certificaten en rapportages.

CREBO, CROHO, Branchekwalificatie of Beroepscompetentieprofiel: elke standaard is mogelijk

Onderliggend aan de gehele omgeving is een indelingsstructuur mogelijk op basis van de kwalificatiedossiers en de standaarden van het Kenniscentrum EVC, maar tevens met mogelijkheden om maatwerkprofielen, branchekwalificaties en beroepscompetentieprofielen te gebruiken en zo in te spelen op behoeften van opdrachtgevers en branches.

Uw EVC-traject volledig inzichtelijk

Deelnemers worden automatisch uitgenodigd om het portfolio te vullen. Het portfolio bestaat uit een werkervaringdeel, een opleidingen- en trainingendeel en een presentatiedeel. Binnen alle onderdelen zijn ruime uploadmogelijkheden voor documenten, presentaties, foto's, audio en video's. Tevens is er de ruimte voor het omschrijven van ambities, motivatie en koppeling van "bewijslast" aan werkprocessen.

Daarnaast kan de deelnemer beoordelaars uit zijn omgeving aandragen voor de 360º feedback wanneer die onderdeel uitmaakt van het EVC-traject, waarna deze door de begeleider met één druk op de knop goedgekeurd en geactiveerd kunnen worden. Hiermee kunnen op diverse manieren competentiescans ingevuld wordt door alleen de deelnemer (als nulmeting) of meerdere mensen (als 360º feedback), in een veelzijdig, gebruiksvriendelijk en grafisch aantrekkelijk 360º-feedbackinstrument.

Beoordelen en het Ervaringscertificaat

Wanneer de deelnemer het portfolio gevuld heeft, geeft hij of zij dit met één druk op de knop door aan de begeleider, die alles nog eenmaal na kan lopen alvorens het portfolio aan de beoordelaar voor te leggen. De beoordelaar (assessor) bekijkt, weegt en beoordeelt vervolgens alle elementen van het portfolio en kan de verslagen van werkplekbezoeken en criteriumgericht interview aan het portfolio in RemindoEVC toevoegen. Ondertussen komen de beoordelingen van de 360º feedback binnen, zodat een compleet totaaloverzicht ontstaat.

Dit wordt vervolgens vastgelegd in het Ervaringscertificaat, een formeel document waarin feitelijke constateringen en adviezen worden vastgelegd.

80% van de EVC-aanbieders werkt met RemindoEVC

RemindoEVC wordt door 80% van de Erkende EVC-aanbieders in Nederland ingezet. Deze Erkende EVC-aanbieders hebben EVC-trajecten uitgevoerd bij vrijwel alle grote en vele kleine organisaties in Nederland, waaronder alle Nederlandse banken, vele technische bedrijven waaronder Philips en ASML, diverse ministeries en Defensie, vele zorginstellingen, en vele andere sectoren.