MijnPortfolio.nl: hét veelzijdige e-Portfolioplatform voor onderwijs en arbeidsmarkt

Uw mogelijkheden in kaart met het ePortfolio

MijnPortfolio.nl is bedacht en ontwikkeld als instrument om actieve ondersteuning te kunnen bieden aan onderwijs, bedrijfsleven en arbeidsmarkt voor onder meer loopbaanontwikkeling, mobiliteit en andere werkgerelateerde uitdagingen. Doel is om dit alles gemakkelijker, grootschaliger en vooral effectiever te maken, uitgaande van de centrale gedachte waarbij een ePortfolio en daarmee het individu zelf centraal staat en regisseur is van de eigen ontwikkeling.

Vele functionaliteiten en mogelijkheden

De kandidaten krijgen uitgebreid de mogelijkheden om zichzelf te laten zien. Onder meer door het opbouwen van een uitwisselbaar en mee te nemen ePortfolio en CV, eventueel een fotoboek van projecten waar men aan gewerkt heeft, het invullen van vragenlijsten over onder meer werkvoorkeuren, bereidheid tot verder leren, gewenste reisafstand en dergelijke, en het invullen van competentiescans of 360° feedbacks. De inhoud van de competentiescans en 360° feedback kan, afhankelijk van de achtergrond en doelstellingen van de kandidaat, voorzien zijn van een algemene vragenlijst op basis van de 25 MBO-competenties of naar wens een andere invulling krijgen. Het complete ePortfolio voldoet aan de NEN NTA 2035, wat volledige uitwisselbaarheid van de portfolio-inhoud garandeert.

Actieve begeleiding

Begeleiders en loopbaanadviseurs kunnen meekijken in de ePortfolio's en resultaten van aan hen gekoppelde kandidaten. Zij kunnen gericht adviezen, tips en vragen uitwisselen middels de contactmodule. Tevens is er de mogelijkheid tot het uitbrengen van een adviezen en rapportages (PDF). De begeleider heeft de beschikking over diverse instrumenten om kandidaten efficiënt en doeltreffend te begeleiden.

Snelle matching

Is een kandidaat werk- of stagezoekend, dan kan dat met één druk op de knop vastgelegd worden. De kandidaat kan vervolgens op basis van voorkeurssectoren ingedeeld worden in de Deelnemerpool, een functionaliteit die alle begeleiders, loopbaanadviseurs en andere daartoe geautoriseerde mensen tot de beschikking hebben.

Hierin kan op criteria gezocht worden naar kandidaten, bijvoorbeeld ter invulling van een vacature of projectteam. Gemakkelijk met een kaart van Nederland en diverse inhoudelijke én praktische selectiecriteria, waarna de resultaten snel en efficiënt getoond worden. Zo wordt matchen gemakkelijk en effectief.