Het beveiligen van de informatie die gebruikers aan onze software toevertrouwen is een zeer belangrijk onderwerp binnen Paragin. Een onderwerp waar we inmiddels al ruim 15 jaar dagelijks mee te maken hebben en waar we zeer bewust mee bezig zijn.

ISO 27001 is de internationale norm die is opgesteld om te voorzien in eisen voor het vaststellen, implementeren, bijhouden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. ISO 27001 wordt internationaal erkend als een goed middel om een breed scala van informatiebeveilingsrisico's op een dagelijkse basis te managen en te verbeteren.

Met een geheel aan interne maatregelen, geborgde processen en procedures en een goed security management systeem zorgen we ervoor dat onze gebruikers erop kunnen vertrouwen dat hun (persoons) gegevens te allen tijde beschikbaar en actueel zijn, niet kunnen uitlekken en dat Paragin risico's adequaat beheert, in kaart heeft en houdt en continu werkt aan verbetering.

lrqa_iso_27001_logo.png

Ons informatiebeveiligingsbeleid wordt getoetst door LRQA (onderdeel van de Lloyd's Register Group), aan de hand van de ISO 27001-standaard. Met het door LRQA toegekende ISO-certificaat op zak werken wij in het volste vertrouwen door aan onze mooie software en kunt u er op vertrouwen dat uw data in bekwame en betrouwbare handen is.