Tijdbesparend

RemindoCompetent bespaart tijd, waardoor de werkdruk ook bij grote studentenaantallen beheersbaar blijft. De meetmethode is volledig afgestemd op het kwalificatiedossier en vertaalt theorie in concrete beroepsvaardigheden. Zo geeft RemindoCompetent de deelnemer, praktijkbegeleiders en docenten praktisch houvast. Het geeft inzicht in welke beroepsvaardigheden en werkprocessen de deelnemer reeds beheerst en wat de verbeterpunten zijn.

Continu een vinger aan de pols

Dankzij RemindoCompetent hebben docenten en begeleiders continu inzicht in het niveau van de deelnemer en zijn/haar voortgang. RemindoCompetent registreert niet alleen de kennis en vaardigheden van de student tegen het einde van de stage, ook tussentijds worden vorderingen vastgelegd. Doordat de resultaten 24/7 beschikbaar zijn, heeft de docent continu inzicht in de begeleiding en beoordeling door het leerbedrijf. Knelpunten kunnen zo in een vroeg stadium worden gesignaleerd en er kan tijdig worden bijgestuurd.

Samenwerken was nog nooit zo gemakkelijk

RemindoCompetent biedt diverse communicatie- en verslagleggingsmiddelen in de driekhoek student-school-stageplek. Daarnaast bevat RemindoCompetent een uitgebreide verantwoordingsrapportage en een urenregistratie. Deze beide modules zijn afgestemd op de Subsidieregeling Praktijkleren, zodat begeleidingsuren ook goed kunnen worden verantwoord voor stagesubsidies.