Online Proctoring met RemindoToets

Momenteel tijdens de Corona-crisis merken we dat er veel vraag is naar de mogelijkheden van remote proctoring of online proctoring. Zeker in deze tijd is online leren zeer relevant. Met MijnPortfolio en RemindoContent bieden we oplossingen daarvoor voor een groeiend aantal scholen, opleiders en exameninstellingen. Ook op het gebied van digitaal toetsen en online examineren zijn veel organisaties op zoek naar oplossingen hoe dit te doen in deze lastige tijd.

Op deze pagina hebben we de verschillende vormen van en informatie over remote proctoring verzameld. Tevens hebben we een korte handleiding opgenomen hoe remote proctoring is te regelen met RemindoToets met de marktleider van Nederland, ProctorExam.

Hoe werkt online proctoring?

Met online examenproctoring wordt de kandidaat gedurende de gehele duur van de toets of het examen online gemonitord met behulp van de microfoon, webcam en/of toegang tot het scherm van de kandidaat.

Er zijn daarbij grofweg twee verschillende vormen:

 1. Live online proctoring

Met live online proctoring monitort een toezichthouder in real time de kandidaat met behulp van video, audio en schermbeelden. De surveillant is alert op oog- en handbewegingen, of er geen derden aanwezig zijn in de ruimte van de kandidaat, en of de toetskandidaat gefocused aan het examen zit te werken.

De toezichthouder zit als surveillant op afstand maar houdt ‘live’ de studenten in de gaten, om zo in de gaten te houden of de kandidaat geen verdachte zaken doet tijdens de toetsafname. De toezichthouder kan inzoomen op één specifieke kandidaat als hij of zij iets opvallends ziet gebeuren en registreert opvallende gebeurtenissen.

 1. Opgenomen Proctoring

In opgenomen proctoring is er niemand die de kandidaat vanaf de webcamera of audio en video in de gaten houdt tijdens het examen. Het scherm van de kandidaat wordt gedurende het hele examen opgenomen. Dit kan dus op grotere schaal, maar biedt geen mogelijkheden om live tijdens het examen de kandidaat aan te spreken en bijvoorbeeld zijn webcam eens te richten op het tafelblad naast de computer om te laten zien dat daar niets ligt wat er niet mag liggen.

De toezichthouder speelt na het examen de opgenomen video versneld af om op verdachte activiteit te controleren. In sommige gevallen wordt dit al ondersteund met AI-achtige toepassingen (artificial intelligence), waarbij de software detecteert of er bijvoorbeeld een tweede persoon in beeld is.

Remote Proctoring verbinden met RemindoToets

Hieronder hebben we de praktische stappen opgenomen om RemindoToets te gebruiken met Proctor Exam, de meestgebruikte proctoroplossing van Nederland. Met dit stappenplan kunt u zelf een toets instellen in Proctor Exam. Gebruikt u een andere remote proctoringoplossing en heeft u ook behoefte aan een stappenplan? Laat het ons dan weten via de link onderaan deze pagina.

ProctorExam instellen met RemindoToets

ProctorExam is op twee manieren te verbinden met RemindoToets.

Methode 1: via de LTI-koppeling van RemindoToets

De eerste manier van verbinden van ProctorExam en RemindoToets is door gebruik te maken van een LTI-verbinding. Nadat dit is ingesteld kan een toets of examen enkel opgestart worden als gebruik wordt gemaakt van ProctorExam. Op die manier weet je zeker dat de kandidaat via de veilige route de toets benadert en afneemt.

Het nadeel voor organisaties die al veel werken met RemindoToets, is dat je geen gebruik kunt maken van de toetsmomenten van RemindoToets: de beschikbaarheid regel je in ProctorExam, en deze worden als losse inschrijvingen in RemindoToets toegevoegd. Dit is vooral een aandachtspunt als je gebruik wilt maken van de opties om nakijkwerk automatisch te verdelen.

Het instellen van een LTI-verbinding doe je in het kort als volgt:

    1. Ga als Beheerder in RemindoToets naar “Beheer“ > “Instellingen“ > “LTI“
    2. Voeg een nieuwe koppeling toe (Naam applicatie: “ProctorExam“, gebruik uw eigen naam en e-mailadres als contactpersoon);
    3. Kopieer de LTI-URL, sleutel (key) en geheim (secret) en geef die op in het beheer van ProctorExam;
    4. Ga vervolgens in RemindoToets naar “Opleidingen en toetsmatrijzen”, ga naar de details van het examen of tentamen, en kies voor “Maak een nieuwe verbinding naar deze toetsmatrijs vanuit een externe applicatie”
    5. Stel “Maak een gebruiker aan” in op “Ja”, de overige instellingen hoeven niet aangepast te worden;
    6. Vul de volledige LTI-URL die je nu krijgt in als Externe Tool in ProctorExam.

Methode 2: via een link

De tweede mogelijkheid is om in ProctorExam een normale link op te nemen naar RemindoToets. Er kan dan vóór het starten niet gecontroleerd worden of iemand gebruik maakt van ProctorExam of via een reguliere browser, die controle moet achteraf gedaan worden. Zorg ervoor dat ProctorExam ook opnamen van het scherm van de kandidaat opslaat om dat te kunnen doen.

Als je ervoor zorgt dat de naam van de kandidaat in beeld wordt getoond én de afgesproken tijden komen overeen, dan kun je er redelijkerwijs vanuit gaan dat iemand zijn examen via ProctorExam maakt. Je zal echter kandidaten die mogelijk per abuis de instructie om ProctorExam te gebruiken niet netjes opvolgen, achteraf moeten teleurstellen door hun examen ongeldig te verklaren.

Extra opties bovenop remote proctoring met RemindoToets

RemindoToets wordt zeer veel ingezet voor zowel formatieve als summatieve toetsen. Afhankelijk van het belang van een toets of examen én de vorm van de toets (sommige toetsvormen bieden meer opties voor fraude dan andere, zie hiervoor het hoofdstuk “Keuzemodel veilige toetsafname”), is het goed af te wegen welke vormen van beveiliging en toezicht gewenst zijn.

De belangrijkste toevoeging die RemindoToets biedt als toevoeging op remote proctoring is het Logboek, waarin alles rondom de toetsafname wordt geregistreerd. Hierin is bijvoorbeeld te zien vanaf welk IP-adres de student actief is, de precieze tijdstippen, maar ook opvallende gebeurtenissen die RemindoToets geregistreerd heeft.

Logboek van RemindoToets

Ook het live Activiteitenoverzicht in RemindoToets biedt veel informatie tijdens de toetsafname. Hierin is precies te zien welke kandidaten actief zijn, waar ze precies in de toets zitten, vanaf welk IP-adres en of bijvoorbeeld de internetverbinding voldoende is. Daarnaast zijn andere opties om te overwegen onder meer de volledig-schermbeveiliging, knip- en plakblokkeringen en IP-adresinstellingen.

Keuzemodel veilige toetsafname

Zoals hierboven al geschreven, is het belangrijk te weten wat de risico’s en het belang is van een tentamen, examen of toets zijn in de praktijk. Dit weegt mee in het niveau van beveiliging dat gewenst of vereist is voor een tentamen of examen.

Een mooie leidraad hiervoor is ontwikkeld door SURF. In dit Keuzemodel veilige toetsafname is aan de hand van een matrix in beeld gebracht op de assen Risico en Belang, hoe zwaar het belang is om te kiezen voor een goed online tentamentoezicht.

SURF Keuzemodel veilige afname

 

Bron én verdere informatie over dit model: SURF

Meer lezen over de samenwerking tussen Proctor Exam en Paragin?

Lees meer in het artikel uit de Paragin Update “Online proctoring van ProctorExam in RemindoToets

Nu we examens online kunnen afnemen en studenten dit ook kunnen doen op hun eigen computer, waarom zouden we ze dan nog naar school laten komen voor het examen? Omdat we dan een enorm risico lopen op examenfraude. Hoe weet je nu of de student thuis zelf zijn examen maakt, hier geen boeken bij gebruikt en/of geen hulp krijgt bij het maken. We missen een surveillant. Dat probleem wordt verholpen door ProctorExam. Het is mogelijk om toetsen in RemindoToets af te nemen met de online proctoring van ProctorExam. Daniel Haven, CEO van ProctorExam vertelt hoe het in zijn werk gaat.

Kunnen we meedenken over hoe RemindoToets kan helpen tijdens de crisis?

We denken in dat geval graag met u mee. In deze hectische tijd werken we er hard aan om bestaande en nieuwe klanten zoveel mogelijk te ondersteunen met online hulp, itembankconversies en examenplanning. Kunnen we u ergens mee helpen of wilt u weten of RemindoToets op uw vragen antwoord kan bieden, neem dan contact met ons op via support@paragin.nl of ons online contactformulier.