Online Proctoring met RemindoToets

Sinds de uitbraak van COVID-19 is men meer dan ooit op zoek naar oplossingen voor online leren en examineren. We krijgen veel vragen over veilig examineren op afstand en de mogelijkheden van remote proctoring of online proctoring hierbij. Op deze pagina hebben we de verschillende vormen van en informatie over remote proctoring verzameld. Tevens hebben we een korte handleiding opgenomen hoe remote proctoring is te regelen binnen RemindoToets, met de marktleider van Nederland, ProctorExam.

Hoe werkt online proctoring?

Met online examenproctoring wordt de kandidaat gedurende de gehele duur van de toets of het examen online gemonitord met behulp van de microfoon, webcam en/of toegang tot het scherm van de kandidaat.

Er zijn daarbij grofweg twee verschillende vormen:

 1. Live online proctoring

Met live online proctoring monitort een toezichthouder in real time de kandidaat met behulp van video, audio en schermbeelden. De surveillant is alert op oog- en handbewegingen, of er geen derden aanwezig zijn in de ruimte van de kandidaat en of de toetskandidaat gefocused aan het examen zit te werken.

De toezichthouder zit als surveillant op afstand maar houdt ‘live’ zicht op de studenten, om zo in de gaten te houden of de kandidaat geen verdachte zaken doet tijdens de toetsafname. De toezichthouder kan inzoomen op één specifieke kandidaat als hij of zij iets opvallends ziet gebeuren en registreert opvallende gebeurtenissen.

 1. Opgenomen Proctoring

In opgenomen proctoring is er niemand die de kandidaat vanaf de webcamera of audio en video in de gaten houdt tijdens het examen. Het scherm van de kandidaat wordt gedurende het hele examen opgenomen. Dit kan dus op grotere schaal, maar biedt geen mogelijkheden om live tijdens het examen de kandidaat aan te spreken en bijvoorbeeld zijn webcam eens te richten op het tafelblad naast de computer om te laten zien dat daar niets ligt wat er niet mag liggen.

De toezichthouder speelt na het examen de opgenomen video versneld af om op verdachte activiteit te controleren. In sommige gevallen wordt dit al ondersteund met AI-achtige toepassingen (artificial intelligence), waarbij de software detecteert of er bijvoorbeeld een tweede persoon in beeld is.

Remote Proctoring verbinden met RemindoToets

Hieronder hebben we de praktische stappen opgenomen om RemindoToets te gebruiken met Proctor Exam, de meestgebruikte proctoroplossing van Nederland. Met dit stappenplan kunt u zelf een toets instellen in Proctor Exam. Gebruikt u een andere remote proctoring oplossing en heeft u ook behoefte aan een stappenplan? Laat het ons dan weten via de link onderaan deze pagina.

ProctorExam instellen met RemindoToets

ProctorExam is op twee manieren te verbinden met RemindoToets.

Methode 1: via de LTI-koppeling van RemindoToets

De eerste manier van verbinden van ProctorExam en RemindoToets, is door gebruik te maken van een LTI-verbinding. Nadat dit is ingesteld kan een toets of examen enkel opgestart worden als gebruik wordt gemaakt van ProctorExam. Op die manier weet je zeker dat de kandidaat via de veilige route de toets benadert en afneemt.

Het nadeel voor organisaties die al veel werken met RemindoToets, is dat je geen gebruik kunt maken van de toetsmomenten van RemindoToets: de beschikbaarheid regel je in ProctorExam en toetsmomenten worden als losse inschrijvingen in RemindoToets toegevoegd. Dit is vooral een aandachtspunt als je gebruik wilt maken van de opties om nakijkwerk automatisch te verdelen.

Het instellen van een LTI-verbinding doe je als volgt:

    1. Ga als Beheerder in RemindoToets naar “Beheer“ > “Instellingen“ > “LTI“
    2. Voeg een nieuwe koppeling toe (Naam applicatie: “ProctorExam“, gebruik uw eigen naam en e-mailadres als contactpersoon);
    3. Kopieer de LTI-URL, sleutel (key) en geheim (secret) en geef die op in het beheer van ProctorExam;
    4. Ga vervolgens in RemindoToets naar “Opleidingen en toetsmatrijzen”, ga naar de details van het examen of tentamen en kies voor “Maak een nieuwe verbinding naar deze toetsmatrijs vanuit een externe applicatie”
    5. Stel “Maak een gebruiker aan” in op “Ja”, de overige instellingen hoeven niet aangepast te worden;
    6. Vul de volledige LTI-URL die je nu krijgt in als Externe Tool in ProctorExam.

Methode 2: via een link

De tweede mogelijkheid is om in ProctorExam een link op te nemen naar RemindoToets. Er kan dan vóór het starten niet gecontroleerd worden of iemand gebruik maakt van ProctorExam of via een reguliere browser, die controle moet achteraf gedaan worden. Zorg ervoor dat ProctorExam ook opnamen van het scherm van de kandidaat opslaat om dat te kunnen doen.

Als je ervoor zorgt dat de naam van de kandidaat in beeld wordt getoond én de afgesproken tijden komen overeen, dan kun je er redelijkerwijs vanuit gaan dat iemand zijn examen via ProctorExam maakt. Je zal echter kandidaten die mogelijk per abuis de instructie om ProctorExam te gebruiken niet netjes opvolgen, achteraf moeten teleurstellen door hun examen ongeldig te verklaren.

Welke beveiliging is nodig?

RemindoToets wordt zeer veel ingezet voor zowel formatieve als summatieve toetsen. Afhankelijk van het belang van een toets of examen én de vorm van de toets, is het goed af te wegen welke vormen van beveiliging en toezicht gewenst zijn.

Een mooie leidraad hiervoor is ontwikkeld door SURF. In dit Keuzemodel veilige toetsafname is aan de hand van een matrix in beeld gebracht op de assen Risico en Belang, hoe zwaar het belang is om te kiezen voor een goed online tentamentoezicht.

SURF Keuzemodel veilige afname

 

Bron én verdere informatie over dit model: SURF

Veilige toetsafname via RemindoToets

Logboek en activiteitenoverzicht toetsafname

Binnen RemindoToets is een logboek beschikbaar waarin activiteiten rondom de toetsafname geregistreerd worden. Het logboek is tevens een mooie toevoeging op remote proctoring. In het logboek is bijvoorbeeld te zien vanaf welk IP-adres de student actief is, op welk tijdstip een actie heeft plaatsgevonden en opvallende gebeurtenissen die RemindoToets geregistreerd heeft.

Logboek van RemindoToets

Ook het live Activiteitenoverzicht in RemindoToets biedt veel informatie tijdens de toetsafname. Hierin is precies te zien welke kandidaten actief zijn, hoe ver ze precies zijn met de toets, vanaf welk IP-adres de toets wordt gemaakt en of bijvoorbeeld de internetverbinding voldoende is.

Instellingen binnen RemindoToets

Er zijn verschillende instellingen mogelijk binnen RemindoToets, die ondersteunen bij een veilige toetsafname. Denk aan volledig-schermbeveiliging, knip- en plakblokkeringen en IP-adresinstellingen.

Tijdens de toetsafname kan door een begeleider of toezichthouder op afstand een bericht worden gestuurd naar de kandidaten. Hiermee kunnen bijvoorbeeld extra instructies worden doorgegeven. Op het scherm van de kandidaat zal er een bel-icoon gaan knipperen wanneer er een bericht is ontvangen.

Daarnaast is er een functie om kandidaten niet terug te laten bladeren tijdens een toetsafname. Dit kan gecombineerd worden met het husselen van vragen in de toets. Deze combinatie kan voorkomen dat de kandidaten antwoorden uitwisselen wanneer een toets op afstand afgenomen moet worden.

Plagiaatcontrole

Tevens is het mogelijk om binnen RemindoToets gebruik te maken van Plagiaatdetectie. Door een koppeling met TurnitIn of Urkund is het mogelijk om ingeleverde toetsen op plagiaat laten controleren. In de RemindoToets Afname-omgeving kunnen antwoorden en geüploade bestanden van kandidaten gecontroleerd worden op overlap met andere teksten die zij tijdens de toetsafname toevoegen. Dit levert een percentage op van de mate van overlap met de andere teksten, zodat bekeken kan worden of het eventueel plagiaat vanuit andere bronnen betreft of bijvoorbeeld ongeoorloofd samenwerken met andere studenten. Met deze toevoeging kan direct gecontroleerd worden of het werk van de student overeenkomsten heeft met dat van andere studenten óf met teksten van het internet!

Kunnen we meedenken over hoe RemindoToets kan helpen tijdens de crisis?

We denken in dat geval graag met u mee. In deze hectische tijd werken we er hard aan om bestaande en nieuwe klanten zoveel mogelijk te ondersteunen met online hulp, itembankconversies en examenplanning. Kunnen we u ergens mee helpen of wilt u weten of RemindoToets op uw vragen antwoord kan bieden, neem dan contact met ons op via support@paragin.nl of ons online contactformulier.

Meer lezen over online proctoring met ProctorExam? Lees dan ook eens dit artikel uit de Paragin Update.