Het effect van een meetschaalDe hele klas maakt een toets over de geschiedenis van Frankrijk, voor de toets kun je 100 punten halen. Marieke haalt 30 punten, Renske haalt 60 punten. Kun je dan zeggen: Renske weet twee keer meer over de geschiedenis van Frankrijk dan Marieke? Nee, die conclusie is onjuist. Uit een toets komen scores. Die scores

Harry Molkenboer: “Leer de röntgenfoto van je toets beoordelen”“In de praktijk zie ik veel onzekerheid als het gaat om toetsanalyse en om het bepalen van cesuur. Het zijn beide veelal rekenkundige onderwerpen en dat maakt het voor veel mensen complex, zelfs wanneer alle gegevens beschikbaar zijn. Ik zie het als mijn taak om kennis hierover te delen, zodat we studenten terecht laten zakken

Vat het niet te persoonlijk opDe valkuilen van feedback geven A: “Zeg, ik wil iets met je bespreken, maar je moet het niet al te persoonlijk opvatten.” B: “Ok, nou zeg het maar dan.” A: “Tja, als ik heel eerlijk moet zijn, heb je dit niet echt handig aangepakt.” B: “Oh ja? Ik vond het eigenlijk heel slim van mezelf.”

Valide toetsen bestaan niet“De toets moet valide zijn”, daar zijn de meeste toetsmakers het wel over eens. Maar wat als een valide toets helemaal niet bestaat? Waar ben je dan mee bezig als het gaat om validiteit? Validiteit is misschien wel het belangrijkste kwaliteitsaspect van een goede toets. In de meest eenvoudige beschrijving van validiteit geeft het een

Samenwerken in groepjesEen opdracht kun je als docent in de klas op verschillende manieren uitvoeren: door iedere student individueel, gezamenlijk met de hele klas of in kleine groepjes. In kleine groepjes wordt er verwacht dat studenten in interactie met elkaar leren, in tegenstelling tot het gebrek aan interactie bij individueel leren. Toch kun je er niet zomaar

1 25 26 27 28 29 35