RemindoToets is een veilig en volledig online toetsplatform voor formatieve en summatieve toetsen en examinering. Zowel vragen- als toetsenbeheer, afname en analyse, alles vindt online plaats in de gebruiksvriendelijke software van RemindoToets.

Oefentoetsen en examens volledig online

RemindoToets is een online platform voor het ontwikkelen van toetsvragen en toetsen/toetsmatrijzen en het afnemen hiervan door deelnemers in een beveiligde online afnameomgeving.

Het gehele proces rondom het ontwikkelen, analyseren, verbeteren en beheren van toetsvragen (items) en toetsen (toetsmatrijzen) kan online plaatsvinden in een innovatieve online beheeromgeving, met verschillende vraagtypen als meerkeuzevragen, meervoudig juist, hotspotvragen, sleep- en sorteervragen, open vragen en casusvragen die voorzien kunnen worden van afbeeldingen, video's en andere mooie elementen.

Deze kunnen vervolgens in toetsen bijeengebracht worden aan de hand van toetsmatrijzen, zodat u heel precies kunt bepalen welke vragen in de toets komen - of deze juist volledig at random uit de categorieën van uw keuze kunt laten halen zodat elke deelnemer telkens een andere toets krijgt.

Flexibel, schaalbaar en uitwisselbaar

In het RemindoToets platform is de ontwikkel- en beheeromgeving gescheiden van de afnameomgeving. Hierdoor ontstaat een flexibel en schaalbaar toetsplatform waar itembanken en toetsmatrijzen gecontroleerd gedeeld en met andere organisaties uitgewisseld kunnen worden.

Door deze unieke structuur kunt u eenvoudig en geborgd uw toetsen aan uw klanten en partners uitleveren zonder de controle te verliezen. Tevens is veilig samenwerken met andere organisaties nog nooit zo gemakkelijk geweest.

remindotoetsmanager_platform.png

Met RemindoToets kunnen zowel oefentoetsen (formatief) als examinerende toetsen (summatief) ontwikkeld en afgenomen worden. Vragen worden direct door RemindoToets nagekeken en de deelnemer kan direct van feedback voorzien worden. RemindoToets kent diverse workflows en rollen voor geborgde processen rondom toetsontwikkeling, -afname en -analyse en wordt door vele gerenommeerde exameninstellingen en opleiders ingezet.

Robuust, betrouwbaar en veilig

iso_certified_test_centers.pngRemindoToets is een SaaS-applicatie en wordt gehost in de beste ISO27001-gecertificeerde datacenters van Europa. Het platform draait op een meervoudig en redundant uitgevoerde serveromgeving die de mogelijkheid biedt om direct op te schalen op de momenten dat dit nodig is en die automatisch overschakelt naar een schaduwopstelling in geval van calamiteiten. Back-ups van uw gegevens worden automatisch en zeer geborgd verzorgd. U kunt er dus van op aan dat uw gegevens in goede handen zijn.

Altijd het juiste prijsmodel

Afhankelijk van uw wensen kent RemindoToets twee prijsvarianten. RemindoToets kan ingezet worden op basis van een tarief per deelnemer per jaar (met een onbeperkt aantal toetsen binnen dat jaar) en een tarief per toetsafname.

Afhankelijk van of de aantallen deelnemers en/of toetsafnames vooraf gegarandeerd kunnen worden, bieden we tevens een korting op de staffelprijs bij een gegarandeerde minimumafname. Zo sluit RemindoToets altijd aan bij uw wensen.

Online examens boeken met RemindoBooking

Naast RemindoToets kunt u ook RemindoBooking inzetten. Met deze combinatie heeft u een examenboekingssysteem voor het online aanbieden van examens en/of evenementen, direct gekoppeld aan uw examens in RemindoToets.

Middels RemindoBooking beheert u uw examenlocaties of koppelt u met het bestaande examenlocatienetwerk, en wordt het volledige financiële en logistieke proces rondom examenboekingen ondersteund. Van examens boeken en desgewenst betalen tot het informeren van uw kandidaten en het in staat stellen de examens veilig en geborgd af te nemen, het volledige proces is mogelijk met RemindoBooking.